Sommige hoestmiddelen met codeïne toch zonder voorschrift

Désirée De Poot

De Raad van State heeft een merkwaardig maar belangrijk arrest geveld. Drie laboratoria mogen hun hoestmiddelen met codeïne toch zonder voorschrift verkopen, ook aan kinderen. Het vernietigt daarmee een beslissing van het FAGG.

De drie laboratoria – de Laboratoria Qualiphar, Novartis en Medgenix – waren naar de Raad van State getrokken. Qualiphar, Novartis en Medgenix hebben in hun portefeuille geneesmiddelen tegen de hoest. Maar eerder werd vanuit de overheid besloten dat onder andere alle hoestmiddelen met codeïne enkel nog op voorschrift mogen verstrekt worden en niet langer aan (kleine) kinderen. Een beslissing die door de drie bedrijven met in het totaal acht dossiers werd bestreden.

De Raad van State heeft de laboratoria op basis van het hoorrecht van de firma’s in het gelijk gesteld en daardoor is de nietigverklaring van deze beslissingen uitgesproken. Het gaat daarbij wel enkel om de acht dossiers die door die drie firma’s zijn ingediend. Andere bedrijven die ook hoestmiddelen op de markt hebben met codeïne maar die niet binnen de wettelijk vastgelegde termijn verzet hebben aangetekend, moeten wél aan de nieuwe regelgeving voldoen.

De laboratoria die nu hun gelijk hebben gehaald hadden al hun verpakkingen en bijsluiters aangepast aan de eisen van het FAGG en zullen dit nu opnieuw in omgekeerde richting doen. Maar apothekers mogen de producten van die firma’s vanaf nu wel zonder probleem en dus zonder voorschrift aan de patiënten aanbieden en dus de oude regels volgen.

Het FAGG is in kennis gebracht van dit arrest, en zal nu opnieuw een procedure inzetten. Volgens het FAGG gaat het om uitstel van executie en zullen de drie firma’s zich aan het einde van de rit wel moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Maar tot dan, blijven voor de acht producten van drie firma’s de oude regels van kracht.

Partner Content