Het socialistische ziekenfonds reageert heftig op de uitlatingen van Rufy Baeke, de ondervoorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Die zegt in De Standaard dat ziekenfondsartsen zich laten vangen door patiënten die doen alsof ze arbeidsongeschikt zijn. Volgens hem "laat vooral het socialistisch ziekenfonds het misbruik met een extreme tolerantie toe".

De Socialistische Mutualiteiten beweren dat Baeke zijn uitspraken met geen enkel bewijs kan staven. Woordvoerder Urbain Vandormael vermoedt een georkestreerde politieke aanval "uit N-VA-hoek".

Arbeiders vaker werkonbekwaam

Dat "nepzieken" de ziekenfondsen misleiden, kost de ziekteverzekering handenvol geld, klaagt Rufy Baeke aan. Hij vindt dat de mutualiteiten bij het beoordelen van een dossier contact moeten opnemen met de behandelende arts of specialist. Volgens de Socialistische Mutualiteiten moet Baeke in eigen boezem kijken. Hij "vergeet blijkbaar dat de attesten voor arbeidsongeschiktheid ook en zelfs in de eerste plaats een verantwoordelijkheid zijn van de behandelende artsen en mutualiteiten", zegt Urbain Vandormael.

"De mutualiteit moet controleren of iemand eerlijk is geweest." Wat Baeke over het ziekenfonds zegt, "klopt feitelijk niet". "De stijging van het aantal zieken bij de Socialistische Mutualiteiten is niet hoger dan bij de andere mutualiteiten. Nochtans komen door ons profiel meer arbeiders bij ons aankloppen, die door hun type werk nu eenmaal vaker werkonbekwaam zijn", legt Vandormael uit.

Baeke ondervoorzitter N-VA-afdeling

"Baeke heeft geen dossier, geen bewijs." Achter de onverholen uithaal van de SVH-ondervoorzitter vermoedt de woordvoerder een georkestreerde politieke aanval. "Vorige week was er (Unizo-topman) Karel Van Eetvelt met zijn kritiek op de langdurig zieken, nu gaat het over de mensen die minder lang ziek zijn. Omdat Rufy Baeke ondervoorzitter is van de N-VA-afdeling van Kaprijke denken wij dat hier een politiek spel gaande is. De N-VA had al veel kritiek op de zuilen en de mutualiteiten, en uit die nu eens te meer."

Vandormael spreekt van een "lastercampagne", gericht tegen de ziekenfondsen "en tegen de Socialistische Mutualiteiten in het bijzonder". Vandormael schaart zich volmondig achter de verandering van het controlesysteem die Bernard Hepp, de topman van de controledienst van het Riziv, in De Standaard schetst. "Iedereen heeft er belang bij dat het systeem overeind blijft."

Vlaams Patiëntenplatform: 'Veel patiënten moeten tegen hun zin de loopbaan afbreken door ziekte'

De uitspraken van Rufy Baeke zijn ook bij het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) in het verkeerde keelgat geschoten. "Een regelrechte aanfluiting van alle chronisch zieken die willen werken", oordeelt het VPP, "en zeker van patiënten die echt ziek zijn en niet geloofd worden", klinkt het.

Ilse Weeghmans, de directeur van het VPP, legt uit dat veel patiënten tegen hun zin hun loopbaan moeten afbreken omwille van hun ziekte. "Deze patiënten zouden liever werken, maar boksen op tegen het systeem van arbeidsongeschiktheid waarin 'maar een beetje' kunnen werken lang niet zo eenvoudig is."

Miscommunicatie

Het systeem van toegelaten arbeid, dat bedoeld is om mensen die slechts een aantal uren per week kunnen werken toch aan de slag te helpen, is onvoldoende gekend, zegt Weeghmans. "Bovendien worden patiënten niet voldoende op de hoogte gebracht van deze mogelijkheden door adviserend geneesheren."

Het VPP krijgt naar eigen zeggen frequent vragen van patiënten die graag deeltijds het werk willen hervatten, maar kop noch staart krijgen aan het systeem. Volgens het VPP "regent" het bovendien klachten van patiënten over "het gebrek aan communicatie of de miscommunicatie" tussen de verschillende artsen. Ilse Weeghmans ontkent niet dat er misbruiken van het systeem bestaan, "maar het mag er niet toe leiden dat patiënten die werkelijk nood hebben aan het vangnet van arbeidsongeschiktheid hiervan uitgesloten worden". (Belga/AVE)

Het socialistische ziekenfonds reageert heftig op de uitlatingen van Rufy Baeke, de ondervoorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Die zegt in De Standaard dat ziekenfondsartsen zich laten vangen door patiënten die doen alsof ze arbeidsongeschikt zijn. Volgens hem "laat vooral het socialistisch ziekenfonds het misbruik met een extreme tolerantie toe". De Socialistische Mutualiteiten beweren dat Baeke zijn uitspraken met geen enkel bewijs kan staven. Woordvoerder Urbain Vandormael vermoedt een georkestreerde politieke aanval "uit N-VA-hoek". Arbeiders vaker werkonbekwaamDat "nepzieken" de ziekenfondsen misleiden, kost de ziekteverzekering handenvol geld, klaagt Rufy Baeke aan. Hij vindt dat de mutualiteiten bij het beoordelen van een dossier contact moeten opnemen met de behandelende arts of specialist. Volgens de Socialistische Mutualiteiten moet Baeke in eigen boezem kijken. Hij "vergeet blijkbaar dat de attesten voor arbeidsongeschiktheid ook en zelfs in de eerste plaats een verantwoordelijkheid zijn van de behandelende artsen en mutualiteiten", zegt Urbain Vandormael. "De mutualiteit moet controleren of iemand eerlijk is geweest." Wat Baeke over het ziekenfonds zegt, "klopt feitelijk niet". "De stijging van het aantal zieken bij de Socialistische Mutualiteiten is niet hoger dan bij de andere mutualiteiten. Nochtans komen door ons profiel meer arbeiders bij ons aankloppen, die door hun type werk nu eenmaal vaker werkonbekwaam zijn", legt Vandormael uit. Baeke ondervoorzitter N-VA-afdeling"Baeke heeft geen dossier, geen bewijs." Achter de onverholen uithaal van de SVH-ondervoorzitter vermoedt de woordvoerder een georkestreerde politieke aanval. "Vorige week was er (Unizo-topman) Karel Van Eetvelt met zijn kritiek op de langdurig zieken, nu gaat het over de mensen die minder lang ziek zijn. Omdat Rufy Baeke ondervoorzitter is van de N-VA-afdeling van Kaprijke denken wij dat hier een politiek spel gaande is. De N-VA had al veel kritiek op de zuilen en de mutualiteiten, en uit die nu eens te meer." Vandormael spreekt van een "lastercampagne", gericht tegen de ziekenfondsen "en tegen de Socialistische Mutualiteiten in het bijzonder". Vandormael schaart zich volmondig achter de verandering van het controlesysteem die Bernard Hepp, de topman van de controledienst van het Riziv, in De Standaard schetst. "Iedereen heeft er belang bij dat het systeem overeind blijft." Vlaams Patiëntenplatform: 'Veel patiënten moeten tegen hun zin de loopbaan afbreken door ziekte'De uitspraken van Rufy Baeke zijn ook bij het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) in het verkeerde keelgat geschoten. "Een regelrechte aanfluiting van alle chronisch zieken die willen werken", oordeelt het VPP, "en zeker van patiënten die echt ziek zijn en niet geloofd worden", klinkt het. Ilse Weeghmans, de directeur van het VPP, legt uit dat veel patiënten tegen hun zin hun loopbaan moeten afbreken omwille van hun ziekte. "Deze patiënten zouden liever werken, maar boksen op tegen het systeem van arbeidsongeschiktheid waarin 'maar een beetje' kunnen werken lang niet zo eenvoudig is." MiscommunicatieHet systeem van toegelaten arbeid, dat bedoeld is om mensen die slechts een aantal uren per week kunnen werken toch aan de slag te helpen, is onvoldoende gekend, zegt Weeghmans. "Bovendien worden patiënten niet voldoende op de hoogte gebracht van deze mogelijkheden door adviserend geneesheren." Het VPP krijgt naar eigen zeggen frequent vragen van patiënten die graag deeltijds het werk willen hervatten, maar kop noch staart krijgen aan het systeem. Volgens het VPP "regent" het bovendien klachten van patiënten over "het gebrek aan communicatie of de miscommunicatie" tussen de verschillende artsen. Ilse Weeghmans ontkent niet dat er misbruiken van het systeem bestaan, "maar het mag er niet toe leiden dat patiënten die werkelijk nood hebben aan het vangnet van arbeidsongeschiktheid hiervan uitgesloten worden". (Belga/AVE)