Slechte luchtkwaliteit in België: ‘Stook woensdag en donderdag geen hout in kachels of haarden’

© Getty Images/iStockphoto

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept op om woensdag en donderdag geen hout te stoken in kachels of haarden, omwille van de slechte luchtkwaliteit. Op die dagen is er veel fijn stof in de lucht en kan de impact van houtverbranding lokaal erg hoog oplopen.

Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor de gezondheid: ze kunnen zorgen voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. ‘Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot’, klinkt het bij de VMM. ‘Als mensen toch stoken, raden we aan om enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken.’

Ook de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) waarschuwt voor hoge fijnstofconcentraties in de drie gewesten. Ongunstige meteorologische omstandigheden maken dat de lokale uitstoot van luchtvervuiling slecht verdund wordt. Volgens Ircel wordt zo ook vervuiling aangevoerd vanuit de buurlanden, die in belangrijke mate bijdraagt aan de hoge fijnstofconcentraties.

Ook in de komende dagen zal via oostelijke luchtstromen nog continentale en vervuilde lucht aangevoerd worden, al zou de windsnelheid normaal gezien wel toenemen. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling doen best geen zware lichamelijke inspanningen. Door de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen, waardoor de concentraties binnenshuis niet significant lager zijn dan in de buitenlucht.

Partner Content