Minstens drie keer per week een middagdutje van een half uur tot een uur is goed voor schoolkinderen, melden onderzoekers in het vaktijdschrift Sleep. De kinderen voelen zich gelukkiger, zijn meer vastberaden, vertonen meer zelfbeheersing en minder gedragsproblemen, en halen betere cijfers.

De onderzoekers, van de Amerikaanse universiteiten van Pennsylvania en Californië, stelden dat verband vast na de analyse van gegevens van drieduizend Chinese tien- tot twaalfjarigen, waarvan het slaapgedrag sinds de peutertijd gevolgd was. In China is een middagdutje op school niet ongewoon.

Vooral twaalfjarigen

Vooral bij de twaalfjarigen die een dutje doen, gaan de schoolcijfers er sterk op vooruit, zegt coauteur Adrian Raine (Universiteit van Pennsylvania). 'Kinderen die minstens drie keer per week een dutje hebben gedaan, zien in de zesde klas hun schoolprestaties met 7,6 procentpunt stijgen. Hoeveel kinderen op school zouden hun resultaten niet met 7,6 punten op 100 willen zien stijgen?'

In veel landen slapen kinderen 's nachts te weinig, onder meer omdat ze meer tijd voor computerschermen doorbrengen. In westerse landen stopt ook het dutten overdag als kinderen ouder worden. In Aziatische landen zoals China is dutten op de basis- en middelbare school en zelfs in bedrijven wel aanvaard.

Van de drieduizend Chinese kinderen beschikten de onderzoekers over gegevens over de frequentie en duur van de dutjes, over de schoolresultaten, over het gedrag op school en over het fysieke welbevinden.

Dutje kost niets

Laboratoriumonderzoek had de impact van dutjes op cognitieve prestaties al aangetoond. Dit was het eerste grootschalige onderzoek op het terrein.

De onderzoekers benadrukken evenwel dat de resultaten enkel een correlatie laten zien tussen dutten enerzijds en prestaties en welbevinden anderzijds, het een is dus niet per se een gevolg van het ander.

Niettemin zien de onderzoekers in het middagdutje een goed alternatief voor een later aanvangsuur van de schooldag, waarvoor vaak wordt gepleit. 'Het middagdutje kan op eenvoudige wijze worden geïmplementeerd en kost niets', zegt hoofdauteur Jianghong Liu (Universiteit van Pennsylvania), zeker als de schooldag dan iets later eindigt. 'Niet alleen zal dit de kinderen helpen, maar het vermindert ook de schermtijd, die gerelateerd is aan veel gemengde resultaten.'

Minstens drie keer per week een middagdutje van een half uur tot een uur is goed voor schoolkinderen, melden onderzoekers in het vaktijdschrift Sleep. De kinderen voelen zich gelukkiger, zijn meer vastberaden, vertonen meer zelfbeheersing en minder gedragsproblemen, en halen betere cijfers.De onderzoekers, van de Amerikaanse universiteiten van Pennsylvania en Californië, stelden dat verband vast na de analyse van gegevens van drieduizend Chinese tien- tot twaalfjarigen, waarvan het slaapgedrag sinds de peutertijd gevolgd was. In China is een middagdutje op school niet ongewoon. Vooral bij de twaalfjarigen die een dutje doen, gaan de schoolcijfers er sterk op vooruit, zegt coauteur Adrian Raine (Universiteit van Pennsylvania). 'Kinderen die minstens drie keer per week een dutje hebben gedaan, zien in de zesde klas hun schoolprestaties met 7,6 procentpunt stijgen. Hoeveel kinderen op school zouden hun resultaten niet met 7,6 punten op 100 willen zien stijgen?'In veel landen slapen kinderen 's nachts te weinig, onder meer omdat ze meer tijd voor computerschermen doorbrengen. In westerse landen stopt ook het dutten overdag als kinderen ouder worden. In Aziatische landen zoals China is dutten op de basis- en middelbare school en zelfs in bedrijven wel aanvaard.Van de drieduizend Chinese kinderen beschikten de onderzoekers over gegevens over de frequentie en duur van de dutjes, over de schoolresultaten, over het gedrag op school en over het fysieke welbevinden. Laboratoriumonderzoek had de impact van dutjes op cognitieve prestaties al aangetoond. Dit was het eerste grootschalige onderzoek op het terrein. De onderzoekers benadrukken evenwel dat de resultaten enkel een correlatie laten zien tussen dutten enerzijds en prestaties en welbevinden anderzijds, het een is dus niet per se een gevolg van het ander.Niettemin zien de onderzoekers in het middagdutje een goed alternatief voor een later aanvangsuur van de schooldag, waarvoor vaak wordt gepleit. 'Het middagdutje kan op eenvoudige wijze worden geïmplementeerd en kost niets', zegt hoofdauteur Jianghong Liu (Universiteit van Pennsylvania), zeker als de schooldag dan iets later eindigt. 'Niet alleen zal dit de kinderen helpen, maar het vermindert ook de schermtijd, die gerelateerd is aan veel gemengde resultaten.'