In Wallonië en Brussel worden er dubbel zoveel gevallen van schildklierkanker vastgesteld als in Vlaanderen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt vast dat er in Brussel en vooral in Wallonië meer beeldvormingstechnieken en operaties bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen worden uitgevoerd. Dit verhoogt sterk de kans dat schildklierkanker in een vroeg stadium toevallig wordt ontdekt, aldus het KCE in een mededeling.

"Het zou een verklaring kunnen zijn voor het regionale verschil, maar dit vraagt nog meer diepgaand onderzoek", klinkt het. Elk jaar zijn er in ons land volgens het Kankerregister bijna 660 nieuwe gevallen van schildklierkanker. Hierdoor bevindt België zich in de middenmoot van de Europese landen. Dankzij een vroegtijdige opsporing, en doordat het vooral gaat om tumoren met een goede prognose die doeltreffend kunnen worden behandeld, is de overlevingskans verbeterd: op de 100 patiënten bij wie schildklierkanker wordt ontdekt, zullen er na 5 jaar nog 91 in leven zijn.

De verhoging die vastgesteld wordt in Wallonië en Brussel is haast volledig toe te schrijven aan een groter aantal kleine en zeer kleine tumoren. Daarentegen zijn de grotere, meer gevorderde tumoren in de drie gewesten even frequent, en ook de sterfte door schildklierkanker is overal ongeveer gelijk.

Beeldvormingsonderzoeken

Zeer gevoelige beeldvormingsonderzoeken, zoals NMR, Pet-scan en echografie van hals en halsslagaders kunnen het bestaan van een schildkliertumor in een zeer vroeg stadium toevallig aan het licht brengen.

Het KCE stelde vast dat deze medische beeldvorming 30 tot 40% meer gebeurt in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Het KCE pleit voor het algemeen toepassen van de internationale klinische praktijkrichtlijnen. Dit zou de regionale verschillen sterk doen verminderen, en ervoor zorgen dat waardevolle pre-operatieve technieken meer worden gebruikt. (Belga/INM)

In Wallonië en Brussel worden er dubbel zoveel gevallen van schildklierkanker vastgesteld als in Vlaanderen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt vast dat er in Brussel en vooral in Wallonië meer beeldvormingstechnieken en operaties bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen worden uitgevoerd. Dit verhoogt sterk de kans dat schildklierkanker in een vroeg stadium toevallig wordt ontdekt, aldus het KCE in een mededeling. "Het zou een verklaring kunnen zijn voor het regionale verschil, maar dit vraagt nog meer diepgaand onderzoek", klinkt het. Elk jaar zijn er in ons land volgens het Kankerregister bijna 660 nieuwe gevallen van schildklierkanker. Hierdoor bevindt België zich in de middenmoot van de Europese landen. Dankzij een vroegtijdige opsporing, en doordat het vooral gaat om tumoren met een goede prognose die doeltreffend kunnen worden behandeld, is de overlevingskans verbeterd: op de 100 patiënten bij wie schildklierkanker wordt ontdekt, zullen er na 5 jaar nog 91 in leven zijn. De verhoging die vastgesteld wordt in Wallonië en Brussel is haast volledig toe te schrijven aan een groter aantal kleine en zeer kleine tumoren. Daarentegen zijn de grotere, meer gevorderde tumoren in de drie gewesten even frequent, en ook de sterfte door schildklierkanker is overal ongeveer gelijk. Beeldvormingsonderzoeken Zeer gevoelige beeldvormingsonderzoeken, zoals NMR, Pet-scan en echografie van hals en halsslagaders kunnen het bestaan van een schildkliertumor in een zeer vroeg stadium toevallig aan het licht brengen. Het KCE stelde vast dat deze medische beeldvorming 30 tot 40% meer gebeurt in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Het KCE pleit voor het algemeen toepassen van de internationale klinische praktijkrichtlijnen. Dit zou de regionale verschillen sterk doen verminderen, en ervoor zorgen dat waardevolle pre-operatieve technieken meer worden gebruikt. (Belga/INM)