Positief nieuws dus, tenminste voor de voorstanders van het rookverbod en voor de jongeren die meer kans lopen om in een gezondere, rookvrije omgeving op te groeien.

De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat bewoners van counties met een totaal rookverbod voor de werkplek, restaurants en bars vaker ook thuis een totaal rookverbod invoerden.

Dit is een onverwacht positief effect van de antitabakwetten. Roken in huis blijft immers de belangrijkste bron van blootstelling aan tabaksrook en alle nare gevolgen die dat meebrengt voor kinderen.

Nog een weg te gaan

Volgens een ander onderzoek telden de Verenigde Staten in 2007 driemaal meer rookvrije woningen dan in 1993. Maar slechts de helft van alle woningen met kinderen en een of meer rokers in huis, zijn effectief rookvrij. Er is dus nog een hele weg te gaan voor alle kinderen in een rookvrije thuis kunnen opgroeien.

In woningen met jonge kinderen wordt minder gerookt, maar naarmate de kinderen opgroeien, neemt het roken in huis weer toe. Roken hangt ook nog samen met sociale status. Er wordt meer gerookt in arme huishoudens en door mensen met een beperktere studieachtergrond.

Beide onderzoeken verschijnen in het decembernummer van het American Journal of Preventive Medicine.

Jan Etienne

Positief nieuws dus, tenminste voor de voorstanders van het rookverbod en voor de jongeren die meer kans lopen om in een gezondere, rookvrije omgeving op te groeien.De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat bewoners van counties met een totaal rookverbod voor de werkplek, restaurants en bars vaker ook thuis een totaal rookverbod invoerden. Dit is een onverwacht positief effect van de antitabakwetten. Roken in huis blijft immers de belangrijkste bron van blootstelling aan tabaksrook en alle nare gevolgen die dat meebrengt voor kinderen.Nog een weg te gaanVolgens een ander onderzoek telden de Verenigde Staten in 2007 driemaal meer rookvrije woningen dan in 1993. Maar slechts de helft van alle woningen met kinderen en een of meer rokers in huis, zijn effectief rookvrij. Er is dus nog een hele weg te gaan voor alle kinderen in een rookvrije thuis kunnen opgroeien. In woningen met jonge kinderen wordt minder gerookt, maar naarmate de kinderen opgroeien, neemt het roken in huis weer toe. Roken hangt ook nog samen met sociale status. Er wordt meer gerookt in arme huishoudens en door mensen met een beperktere studieachtergrond.Beide onderzoeken verschijnen in het decembernummer van het American Journal of Preventive Medicine.Jan Etienne