Wereldwijd heeft naar schatting 13 procent van de kinderen en jongeren aanzienlijke mentale problemen, stellen onderzoekers in de Harvard Review of Psychiatry. Het gaat onder meer over angst, gedragsstoornissen, aandachtsstoornissen, hyperactiviteit en depressie.

Als die niet worden behandeld, kunnen die problemen op latere leeftijd aanhouden.

Steeds meer scholen werken daarom met preventieve programma's voor geestelijke gezondheid. De laatste tien jaar bereikten die wereldwijd minstens 27 miljoen kinderen.

Dat is niet alleen in rijke landen het geval. Drie van de acht grootste programma's worden al op grote schaal toegepast in lage- middeninkomenslanden.

In Chili bijvoorbeeld wordt het programma Habilidades para la Vida (Vaardigheden voor het Leven) nationaal toegepast.

Meetbare positieve effecten

De Amerikaanse onderzoekers namen studies over de toepassing van deze programma's onder de loep. Ze stelden vast 'dat grootschalige schoolprogramma's in verschillende culturen en onderwijsmodellen kunnen worden geïmplementeerd'.

De studies die ze analyseerden, leveren ook 'gematigd tot sterk bewijs dat dergelijke programma's significante, meetbare positieve effecten hebben op de emotionele, gedrags- en schoolresultaten van studenten.'

Volgens de onderzoekers hebben de schoolprogramma's 'het potentieel om de gezondheidsresultaten van de bevolking van de volgende generatie te verbeteren.'

Omgaan met emoties

De meeste programma's richten zich op alle leerlingen.

Twee bekende programma zijn PBIS en Friends. PBIS, de afkorting voor Positive Behavior Interventions and Supports, biedt sociale en gedragsondersteuning aan alle leerlingen. Het leidt tot betere schoolresultaten en vermindert het aantal geschorste leerlingen.

Friends leert zowel leerlingen, ouders als leerkrachten vaardigheden aan om met emoties en stress om te gaan.

Wereldwijd heeft naar schatting 13 procent van de kinderen en jongeren aanzienlijke mentale problemen, stellen onderzoekers in de Harvard Review of Psychiatry. Het gaat onder meer over angst, gedragsstoornissen, aandachtsstoornissen, hyperactiviteit en depressie.Als die niet worden behandeld, kunnen die problemen op latere leeftijd aanhouden.Steeds meer scholen werken daarom met preventieve programma's voor geestelijke gezondheid. De laatste tien jaar bereikten die wereldwijd minstens 27 miljoen kinderen.Dat is niet alleen in rijke landen het geval. Drie van de acht grootste programma's worden al op grote schaal toegepast in lage- middeninkomenslanden.In Chili bijvoorbeeld wordt het programma Habilidades para la Vida (Vaardigheden voor het Leven) nationaal toegepast.De Amerikaanse onderzoekers namen studies over de toepassing van deze programma's onder de loep. Ze stelden vast 'dat grootschalige schoolprogramma's in verschillende culturen en onderwijsmodellen kunnen worden geïmplementeerd'.De studies die ze analyseerden, leveren ook 'gematigd tot sterk bewijs dat dergelijke programma's significante, meetbare positieve effecten hebben op de emotionele, gedrags- en schoolresultaten van studenten.'Volgens de onderzoekers hebben de schoolprogramma's 'het potentieel om de gezondheidsresultaten van de bevolking van de volgende generatie te verbeteren.'De meeste programma's richten zich op alle leerlingen.Twee bekende programma zijn PBIS en Friends. PBIS, de afkorting voor Positive Behavior Interventions and Supports, biedt sociale en gedragsondersteuning aan alle leerlingen. Het leidt tot betere schoolresultaten en vermindert het aantal geschorste leerlingen.Friends leert zowel leerlingen, ouders als leerkrachten vaardigheden aan om met emoties en stress om te gaan.