De Nederlandse epidemioloog Kim de Jong (Universitair Medisch Centrum Groningen) vond het bewijs dat de blootstelling aan (passieve) sigarettenrook en/of aan giftige dampen, stoffen of gassen op het werk een schadelijke invloed kan hebben op de longfunctie en het vaker voorkomen van COPD. Volgens ruwe schattingen uit andere studies zou ongeveer 15% van de COPD-gevallen bij niet-rokers toe te schrijven zijn aan beroepsmatige blootstellingen, zo zegt de auteur.

Spuiten is schaden

Van alle risicofactoren op het werk, bleek vooral de nefaste invloed op de longfunctie van pesticiden. Onder pesticiden worden daarbij ook herbiciden en insecticiden gerekend. De Jong verduidelijkt: "Mensen die op hun werk met pesticiden in aanraking komen, zoals boeren en kwekers, hebben een hogere kans om COPD te ontwikkelen. De relatie tussen pesticideblootstelling en respiratoire klachten en ziekte (astma) is niet nieuw, maar de relatie met objectief gemeten longfunctie en COPD in de Westerse samenleving wordt met dit onderzoek nu pas duidelijker aangetoond." Vervolgonderzoek moet nu nog duidelijk maken of ook mensen die in de buurt van kwekerijen en met pesticiden behandeld land wonen of werken een hoger gezondheidsrisico's lopen dan anderen.

Patrick De Neve (Artsenkrant)

De Nederlandse epidemioloog Kim de Jong (Universitair Medisch Centrum Groningen) vond het bewijs dat de blootstelling aan (passieve) sigarettenrook en/of aan giftige dampen, stoffen of gassen op het werk een schadelijke invloed kan hebben op de longfunctie en het vaker voorkomen van COPD. Volgens ruwe schattingen uit andere studies zou ongeveer 15% van de COPD-gevallen bij niet-rokers toe te schrijven zijn aan beroepsmatige blootstellingen, zo zegt de auteur. Spuiten is schadenVan alle risicofactoren op het werk, bleek vooral de nefaste invloed op de longfunctie van pesticiden. Onder pesticiden worden daarbij ook herbiciden en insecticiden gerekend. De Jong verduidelijkt: "Mensen die op hun werk met pesticiden in aanraking komen, zoals boeren en kwekers, hebben een hogere kans om COPD te ontwikkelen. De relatie tussen pesticideblootstelling en respiratoire klachten en ziekte (astma) is niet nieuw, maar de relatie met objectief gemeten longfunctie en COPD in de Westerse samenleving wordt met dit onderzoek nu pas duidelijker aangetoond." Vervolgonderzoek moet nu nog duidelijk maken of ook mensen die in de buurt van kwekerijen en met pesticiden behandeld land wonen of werken een hoger gezondheidsrisico's lopen dan anderen. Patrick De Neve (Artsenkrant)