Naar aanleiding van de Internationale dag voor Palliatieve Zorg lanceren de drie federaties een nationale informatie- en sensibiliseringscampagne. 'De bedoeling is dat we deze vorm van zorg anders gaan bekijken', zegt Laurence Coseman, medisch coördinator van woonzorgcentra. Elk jaar komen 100.000 Belgen in aanmerking voor palliatieve zorg. Naar schatting maakt slechts 20 procent van de gehospitaliseerde patiënten en 14 procent van de patiënten thuis hier gebruik van. 'Een gebrek aan informatie is de belangrijkste reden dat een groot deel van de patiënten geen toegang heeft tot deze zorg', benadrukt Coseman. 'Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Het is daarom des te belangrijker om er tijdig mee te starten.'

'We willen niet zozeer dagen aan het leven toevoegen. De bedoeling is om leven toe te voegen aan de dagen'

Via de campagne willen de federaties de volgende boodschap verspreiden: 'Palliatieve zorg is geen synoniem voor de dood, wel voor het verhogen van de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen, zodat zij ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde.'

Door de patiënt centraal te zetten, en te luisteren naar zijn wensen en behoeften, kan die blijven genieten van de kleine geneugten van het leven. 'We willen niet zozeer dagen aan het leven toevoegen. De bedoeling is om leven toe te voegen aan de dagen', getuigt Anne Duchêne, die haar man begeleidt bij zijn levenseinde met de hulp van een verpleegkundige en een zorgverlener.

Deze positieve boodschap is gedurende de maanden oktober en november te zien op affiches in zorginstellingen over heel België (woonzorgcentra, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra).

Naar aanleiding van de Internationale dag voor Palliatieve Zorg lanceren de drie federaties een nationale informatie- en sensibiliseringscampagne. 'De bedoeling is dat we deze vorm van zorg anders gaan bekijken', zegt Laurence Coseman, medisch coördinator van woonzorgcentra. Elk jaar komen 100.000 Belgen in aanmerking voor palliatieve zorg. Naar schatting maakt slechts 20 procent van de gehospitaliseerde patiënten en 14 procent van de patiënten thuis hier gebruik van. 'Een gebrek aan informatie is de belangrijkste reden dat een groot deel van de patiënten geen toegang heeft tot deze zorg', benadrukt Coseman. 'Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Het is daarom des te belangrijker om er tijdig mee te starten.'Via de campagne willen de federaties de volgende boodschap verspreiden: 'Palliatieve zorg is geen synoniem voor de dood, wel voor het verhogen van de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen, zodat zij ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde.'Door de patiënt centraal te zetten, en te luisteren naar zijn wensen en behoeften, kan die blijven genieten van de kleine geneugten van het leven. 'We willen niet zozeer dagen aan het leven toevoegen. De bedoeling is om leven toe te voegen aan de dagen', getuigt Anne Duchêne, die haar man begeleidt bij zijn levenseinde met de hulp van een verpleegkundige en een zorgverlener.Deze positieve boodschap is gedurende de maanden oktober en november te zien op affiches in zorginstellingen over heel België (woonzorgcentra, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra).