Van de kankerpatiënten die in 2004 de diagnose kanker kregen was 67 procent drie jaar later nog in leven, en in 2013 was dat 69 procent. Vanaf 2013 is opnieuw een stijging van 2 procent te zien, maar dan op vier in plaats van 10 jaar tijd. Van de groep mensen bij wie in 2016 kanker werd vastgesteld, was 71 procent drie jaar later nog in leven.

Vooral bij longkanker is de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt. De 3-jaarsoverleving voor dit type kanker steeg van 19 procent in 2004, naar 24 procent in 2013 en 29 procent in 2016. In de periode 2004-2016 zijn er ook duidelijke stijgingen te zien in overleving voor dikkedarmkanker (+8 procent), nierkanker (+6 procent), pancreaskanker (+6 procent) en melanomen (+5 procent).

Volgens de Stichting Kankerregister is de versnelde toename van de overlevingskansen deels te verklaren door meer vroegtijdige diagnoses. Zo worden kankers als dikkedarmkanker dankzij screeningsprogramma's ontdekt in een vroeger stadium. Daarnaast zorgen de verbeterde kankerbehandelingen ervoor dat ook de prognose voor verder gevorderde kankers beter is dan vroeger.

Van de kankerpatiënten die in 2004 de diagnose kanker kregen was 67 procent drie jaar later nog in leven, en in 2013 was dat 69 procent. Vanaf 2013 is opnieuw een stijging van 2 procent te zien, maar dan op vier in plaats van 10 jaar tijd. Van de groep mensen bij wie in 2016 kanker werd vastgesteld, was 71 procent drie jaar later nog in leven. Vooral bij longkanker is de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt. De 3-jaarsoverleving voor dit type kanker steeg van 19 procent in 2004, naar 24 procent in 2013 en 29 procent in 2016. In de periode 2004-2016 zijn er ook duidelijke stijgingen te zien in overleving voor dikkedarmkanker (+8 procent), nierkanker (+6 procent), pancreaskanker (+6 procent) en melanomen (+5 procent). Volgens de Stichting Kankerregister is de versnelde toename van de overlevingskansen deels te verklaren door meer vroegtijdige diagnoses. Zo worden kankers als dikkedarmkanker dankzij screeningsprogramma's ontdekt in een vroeger stadium. Daarnaast zorgen de verbeterde kankerbehandelingen ervoor dat ook de prognose voor verder gevorderde kankers beter is dan vroeger.