Klassieke manieren om naar ouderdom te kijken nemen 65 jaar als scheidingslijn tussen 'niet oud' en 'oud'. Maar de levensverwachting van de mens stijgt, dus ook zijn actieve, gezonde en productieve jaren.

De studie van de New Yorkse wetenschappers combineert metingen met projecties over onder meer mortaliteit van de Verenigde Naties. Zo komen ze tot een reeks nieuwe inzichten over leeftijd in vier landen: China, Duitsland, Iran en de VS.

Die voorspellen de piekmomenten van bevolkingsveroudering (vergrijzing) in de verschillende landen. Bevolkingsveroudering treedt op als de mediane leeftijd in een land stijgt als gevolg van de stijgende levensverwachting en de afname van de vruchtbaarheid.

De vergrijzing is een bezorgdheid voor veel landen door de perceptie dat de veroudering van de bevolking leidt tot minder mensen in de werkende leeftijd en tot extra sociale lasten.

Volgens econoom Warren Sanderson, de hoofdauteur van de studie, is het eerder zo dat mensen over het algemeen gezonder en nog helder zijn op oudere leeftijd waardoor landen hun beleid best kunnen aanpassen aan die realiteit.

Uitspraken over ouderdom zijn best gebaseerd op de levensverwachting die mensen hebben in een bepaald land

Warren Sanderson, econoom

Volgens de studie is de 'vergrijzingspiek' bereikt in 2040 in Duitsland en in 2070 in China. In de VS blijft de vergrijzing deze eeuw eerder beperkt. Omdat Iran de afgelopen 20 jaar een extreem snelle daling van de vruchtbaarheid heeft gekend, bleek de leeftijdsverdeling in het land te onstabiel om met zekerheid resultaten voor dit land te kunnen voorstellen.

'De demografische technieken die we gebruikten zijn relatief nieuw en geven ons een heel ander en meer genuanceerd beeld van de toekomst van menselijke veroudering', zegt Sanderson. 'Uitspraken over ouderdom zijn best gebaseerd op de levensverwachting die mensen hebben in een bepaald land.'

Ze vinden dat de definitie van 'oud' aan de hand van de resultaten van hun studie mag worden herbekeken. De studie is verschenen in PlosOne.

Klassieke manieren om naar ouderdom te kijken nemen 65 jaar als scheidingslijn tussen 'niet oud' en 'oud'. Maar de levensverwachting van de mens stijgt, dus ook zijn actieve, gezonde en productieve jaren.De studie van de New Yorkse wetenschappers combineert metingen met projecties over onder meer mortaliteit van de Verenigde Naties. Zo komen ze tot een reeks nieuwe inzichten over leeftijd in vier landen: China, Duitsland, Iran en de VS.Die voorspellen de piekmomenten van bevolkingsveroudering (vergrijzing) in de verschillende landen. Bevolkingsveroudering treedt op als de mediane leeftijd in een land stijgt als gevolg van de stijgende levensverwachting en de afname van de vruchtbaarheid.De vergrijzing is een bezorgdheid voor veel landen door de perceptie dat de veroudering van de bevolking leidt tot minder mensen in de werkende leeftijd en tot extra sociale lasten.Volgens econoom Warren Sanderson, de hoofdauteur van de studie, is het eerder zo dat mensen over het algemeen gezonder en nog helder zijn op oudere leeftijd waardoor landen hun beleid best kunnen aanpassen aan die realiteit.Volgens de studie is de 'vergrijzingspiek' bereikt in 2040 in Duitsland en in 2070 in China. In de VS blijft de vergrijzing deze eeuw eerder beperkt. Omdat Iran de afgelopen 20 jaar een extreem snelle daling van de vruchtbaarheid heeft gekend, bleek de leeftijdsverdeling in het land te onstabiel om met zekerheid resultaten voor dit land te kunnen voorstellen.'De demografische technieken die we gebruikten zijn relatief nieuw en geven ons een heel ander en meer genuanceerd beeld van de toekomst van menselijke veroudering', zegt Sanderson. 'Uitspraken over ouderdom zijn best gebaseerd op de levensverwachting die mensen hebben in een bepaald land.'Ze vinden dat de definitie van 'oud' aan de hand van de resultaten van hun studie mag worden herbekeken. De studie is verschenen in PlosOne.