De ziekte heeft symptomen vergelijkbaar met epilepsie. Ze zou veroorzaakt worden door een onaangepaste reactie van het lichaam van patiënten op de worm die rivierblindheid veroorzaakt. Door de reactie zouden zenuwcellen in de her...

De ziekte heeft symptomen vergelijkbaar met epilepsie. Ze zou veroorzaakt worden door een onaangepaste reactie van het lichaam van patiënten op de worm die rivierblindheid veroorzaakt. Door de reactie zouden zenuwcellen in de hersenen beschadigd worden. Rivierblindheid treft meer dan 18 miljoen mensen. Colebunders wijst erop dat er een efficiënt middel bestaat om de worm te doden, dus als men dat op grote schaal zou kunnen verspreiden in regio's waarin de knikkebolziekte woekert, zou het een oplossing kunnen bieden. In een streek in Uganda leidde een doorgedreven campagne tegen rivierblindheid eveneens tot een afname van de knikkebolziekte. Er circuleert wel meer optimisme over de strijd tegen tropische ziekten. In PLoS Neglected Tropical Diseases maken wetenschappers zich sterk dat het hen zal lukken om binnen de zes jaar een dodelijke vorm van de slaapziekte in zwaar getroffen streken van Congo uit te roeien. The Lancet Infectious Diseases meldt dat de afzichtelijk makende wormziekte elefantiasis, die vooral in Azië woekert, uitgeroeid zou kunnen worden door een doorgedreven toediening van een cocktail van drie geneesmiddelen.