In de periode 2006-2012 werden in ons land 250 geneesheren hetzij door de Orde van geneesheren of door de Provinciale Geneeskundige Commissie tijdelijk of definitief het recht ontnomen om geneeskunde uit te oefenen. In dezelfde periode bezorgden deze instanties 46 dossiers over onwettige uitoefening van de geneeskunde aan de parketten. Dat blijkt uit het antwoord van minister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (SP.A).

Om in ons land de geneeskunde te kunnen uitoefenen moet elke geneesheer zich bij de Orde van geneesheren inschrijven en tevens van de overheid een visum krijgen van het vereiste diploma. De Orde waakt over de deontologie en kan een schorsing of schrapping als sanctie uitspreken. De Provinciale Geneeskundige Commissies kunnen het visum tijdelijk of definitief intrekken omwille van de fysische en/of psychische ongeschiktheid van de geneesheer.

In de vermelde periode legden de Raden van de Orde van geneesheren 184 schorsingen op en 38 definitieve schrappingen wat de betrokkene tijdelijk of definitief het recht ontneemt om geneeskunde te kunnen uitoefenen. De Provinciale Geneeskundige Commissies trokken 28 keer tijdelijk of definitief het visum in.

De 46 dossiers die aan de parketten werden bezorgd wegens onwettige uitoefening van geneeskunde slaat niet enkel op wie tijdens de schorsingsperiode toch geneeskunde beoefent maar ook op anderen die dit deden zonder diploma. (Belga/INM)

In de periode 2006-2012 werden in ons land 250 geneesheren hetzij door de Orde van geneesheren of door de Provinciale Geneeskundige Commissie tijdelijk of definitief het recht ontnomen om geneeskunde uit te oefenen. In dezelfde periode bezorgden deze instanties 46 dossiers over onwettige uitoefening van de geneeskunde aan de parketten. Dat blijkt uit het antwoord van minister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (SP.A). Om in ons land de geneeskunde te kunnen uitoefenen moet elke geneesheer zich bij de Orde van geneesheren inschrijven en tevens van de overheid een visum krijgen van het vereiste diploma. De Orde waakt over de deontologie en kan een schorsing of schrapping als sanctie uitspreken. De Provinciale Geneeskundige Commissies kunnen het visum tijdelijk of definitief intrekken omwille van de fysische en/of psychische ongeschiktheid van de geneesheer. In de vermelde periode legden de Raden van de Orde van geneesheren 184 schorsingen op en 38 definitieve schrappingen wat de betrokkene tijdelijk of definitief het recht ontneemt om geneeskunde te kunnen uitoefenen. De Provinciale Geneeskundige Commissies trokken 28 keer tijdelijk of definitief het visum in. De 46 dossiers die aan de parketten werden bezorgd wegens onwettige uitoefening van geneeskunde slaat niet enkel op wie tijdens de schorsingsperiode toch geneeskunde beoefent maar ook op anderen die dit deden zonder diploma. (Belga/INM)