Opinie

Wim Betz

‘Onschuldige kinderziekten kunnen ook vandaag nog dramatische gevolgen hebben’

Wim Betz Professor-emeritus huisartsgeneeskunde aan de VUB en erevoorzitter van SKEPP.

‘Al jaren wordt er een propagandaoorlog gevoerd tegen vaccineren, de impact wordt verontrustend’, schrijft SKEPP-erevoorzitter Willem Betz. ‘Vooral als er ook nog eens fraudeurs en charlatans dreigen te komen spreken in het Europees parlement.’

Er was een tijd dat iedereen zijn kinderziekten moest doormaken, enkele dagen flink ziek en dan was alles weer vergeten. Sommigen overleefden het niet of bleven gehandicapt voor het leven. Bezorgde ouders beschermden hun kroost door ze binnen te houden, slecht idee, want als volwassenen was de ziekte nog veel erger.

De herinneringen aan de ravage door pokken, polio, mazelen, difterie en kinkhoest, tetanus, hepatitis en nog veel meer, zijn bijna verdwenen, met dank aan de wetenschap en vaccins. Miljoenen levens werden gered door steriliseren, pasteuriseren, en vooral door vaccineren. Die ziekten waren aan het verdwijnen. Als genoeg mensen immuun zijn, kunnen die virussen en bacteriën zich niet meer vermenigvuldigen en verspreiden, ze sterven uit.

Die hoop is er niet meer, ze komen terug en nemen toe.

Ongeloof

Onschuldige kinderziekten kunnen ook vandaag nog dramatische gevolgen hebben.

Een deel van de bevolking heeft op enkele jaren tijd een zeer negatieve mening gekregen over vaccineren. Ze vinden het zinloos of zelfs gevaarlijk, zo daalt de groepsimmuniteit onder de vereiste 95 % en de epidemies zijn er weer. Het begon in de VS en Engeland, en waait nu naar hier over. De cijfers van een recente Vlaamse enquête zijn verontrustend, een belangrijk deel van de Vlaamse moeders overweegt hun kind niet te laten inenten. Ze menen dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

De universitaire wetenschappelijke wereld kijkt met ongeloof naar deze cijfers. Twijfelen aan de voordelen en de noodzaak van vaccineren vinden ze even absurd als beweren dat de aarde plat is. Al jaren wordt er een propagandaoorlog gevoerd tegen vaccineren, de impact wordt verontrustend.

Wie zijn die “anti-vaxers” ?

Het is een erg heterogene groep, met uiteenlopende motieven en argumentaties en met een bijna religieus geloof in hun zaak.

De wil van God

Fundamentalistisch gelovigen, christen of moslim, menen dat je niet mag ingaan tegen de wil van God. De Nederlandse zwarte-kousenkerk werd al een paar keer getroffen door een epidemie van mazelen, met overlijdens. In sommige moslim landen verspreiden fundamentalisten het gerucht dat vaccins een duivels complot zijn van de westerse landen om aids te verspreiden, hun kinderen steriel te maken of te vermoorden.

Dichter bij huis is er de antroposofie, een geloof met sectaire trekjes. De uitvinder van de antroposofie was Rudolf Steiner. In de Steinerscholen wordt ook vandaag nog lesgegeven volgens de antroposofische inzichten van Rudolf Steiner. Een kind moet eens flink ziek geweest zijn om zich later goed te kunnen ontwikkelen. Ze hebben ook een eigen, nogal bizarre vorm van geneeskunde.

Onder de alternatieve genezers zijn er veel anti-vaxers, sommigen zijn zeer open en agressief, anderen vermijden publieke uitspraken en zeggen dat de mensen maar zelf moeten beslissen. Hebben ze zelf geen mening ? Die hypocriete houding werd onlangs nog eens aangetoond in een onderzoek door het wetenschappelijk tijdschrift Eos. Ze vroegen artsen-homeopaten om bescherming tegen malaria. Meer dan de helft gaf onverantwoord gevaarlijke advies. De doctrines van de homeopathie, ook van de chiropraxie, osteopathie enz. beweren dat ziekten niet veroorzaakt worden door een virus of bacterie, maar door verminderde weerstand. Dat kunnen zij verhelpen, ze verhogen “de natuurlijke weerstand” door kraken, door magisch water, door handoplegging, voedingssupplementen, enz….

Harry Potter bijeenkomst

Die mystieke beweringen kregen nooit veel geloof van de bevolking, want meer dan 95% van de bevolking liet hun kinderen vaccineren. We waren goed beschermd, die nare ziekten leken verdwenen en vergeten, de stalen longen konden naar het museum.

En dan begon de geruchtenmolen dat vaccins zeer schadelijk zijn, ze veroorzaken autisme, wiegendood, Alzheimer, darmziekten, verlamming, astma, en nog veel meer. De jonge ouders gaan twijfelen en vragen informatie en raad.

Voor februari 2017 werd een congres aangekondigd in het Europees Parlement, om eerlijke info te geven aan de EP-leden, de pers en de bevolking.

Toen het programma en de sprekers bekend waren stak een internationale storm van verontwaardiging op. De sprekers zijn rabiate anti-vaxers met een bedenkelijke wetenschappelijke reputatie, het lijkt wel een Harry Potter bijeenkomst.

De centrale figuur is de Engelse arts Andrew Wakefield, berucht om zijn vervalst artikel in The Lancet over het verband tussen vaccin en autisme. Dat artikel werd vals bevonden en werd later door The Lancet teruggetrokken. Een wakkere journalist ontdekte dat hij zich een half miljoen euro had laten betalen om een negatief oordeel over een vaccin te maken. Hij werd veroordeeld wegens fraude en onethisch handelen,en mag geen praktijk meer doen. Hij is gevlucht naar Texas waar hij nu autistische kinderen behandelt met kwakmiddelen. Die fraudeur mag zijn film tonen in het EP. Hij beschuldigt valselijk de Amerikaanse overheid dat ze info over de slachtoffers van vaccins verduistert.

Fraudeurs en charlatans

Die man is dus de ster van het congres, en de andere sprekers zijn navenant.

Luc Montagnier was eens een gerespecteerd Nobel-prijswinnaar, maar zijn mentale toestand is nu zo zorgelijk geworden dat hij de meest bizarre ideeën verkondigt. Onlangs schreven 44 Nobellaureaten een bezorgde open brief aan een Afrikaanse president om die man zeker niet te benoemen als hoofd van een medisch instituut.

Een Engelse professor komt vertellen dat het aluminium in vaccins de oorzaak is van autisme maar ook nog andere ernstige ziekten. Dat werd al meermaals grondig weerlegd, maar dat deert hem niet.

Een Italiaan komt vertellen dat alle vaccins vervuild zijn met “nanopartikels”. Zijn bewijs, met dure elektronenmicroscopie, is naïef en hoort thuis in een cursus hoe onderzoek niet moet gedaan worden. Zijn universiteit weigert hem nog verder te financieren, daar zal ook wel een complot achter zitten.

Elke medische handeling moet kritisch onderzocht worden, de mogelijke voor- en nadelen moeten gekend zijn en afgewogen worden. Voor die kindervaccins is dat al ontelbare keren gebeurd.

Een Kroatische arts meent dat “artificiële immuniteit” de oorzaak is van autisme en andere kwalen. Hij wil alle inspuitbare vaccins verbieden. Alle medisch ambtenaren en de staven van de medische scholen zijn corrupt en moeten ontslagen en vervangen worden.

De moderne anti-vaxers vermijden om het vaccineren tegen ziekte af te wijzen. Ze hebben het nu over de leeftijd van toedienen, het aantal ziekten in één prik, en vooral over de giftige stoffen die er zouden in zitten. Eerst was het kwik, dan formaldehyde, nu aluminium en die imaginaire nanopartikels. Al die bezwaren werden grondig weerlegd, maar ze willen het niet horen.

De groene fractie in het EP werd geïnformeerd over de wetenschappelijke bezwaren tegen dit congres en ze hebben besloten dit niet meer te steunen, dus zal het niet in het EP doorgaan.

Dit is een wijs besluit, want het steunen van fraudeurs en charlatans zou de geloofwaardigheid van de partij geen goed doen. Ze worden nu beschuldigd van censuur.

Jonge ouders vragen zich nu af wat ze moeten doen.

Elke medische handeling moet kritisch onderzocht worden, de mogelijke voor- en nadelen moeten gekend zijn en afgewogen worden. Voor die kindervaccins is dat al ontelbare keren gebeurd, en de balans is duidelijk positief. Vaccins beschermen niet enkel de eigen familie, ze verhinderen epidemies, we beschermen de mensen die niet mogen ingeënt worden of om andere redenen geen immuniteit hebben. Wees geen egoïst.

Die “onschuldige” kinderziekten kunnen ook vandaag nog dramatische gevolgen hebben.

Partner Content