Het Europese Hof van Justitie heeft een bijzonder vreemd arrest geveld in een zaak van het goedkoop online aan- en verkopen van geneesmiddelen over de grens. Daardoor is het een online-apotheek toegelaten online niet alleen voorschriftvrije geneesmiddelen, maar ook geneesmiddelen op voorschrift goedkoper te verkopen dan wanneer de koper ze in eigen land aankoopt. Enige restrictie: het geneesmiddel moet in dat land geregistreerd zijn. Het Hof sprak het arrest uit naar aanleiding van een conflict tussen de Duitse apothekers en de Nederlandse online-apotheek DocMorris.
...