Behoorlijk wat kinderen zijn allergisch aan koemelk, waardoor ze ernstige darmkrampen krijgen en slecht slapen. In Nederland heeft een eerste ziekenhuis de toestemming gekregen om kinderen vanaf 3 jaar te laten deelnemen aan een onderzoek naar paarden- en kamelenmelk als vervanger van koemelk.

Echte koemelkallergie komt bij volwassenen vrij zelden voor, waar zij soms wel te maken mee krijgen is lactose-intolerantie. Bij kinderen ligt het anders. Behoorlijk wat kinderen zien hun dagelijks dieet beperkt omdat ze absoluut geen koemelk verdragen. In Nederland experimenteert men nu met paarden- en kamelenmelk.

Duizenden kinderen krijgen ernstige darmkrampen, huiduitslag en hebben slaapproblemen na het nuttigen van koemelk. Niet leuk voor het kind, noch voor de ouders. Maar bijna alle testen rond koemelkallergie gebeuren bij volwassenen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch heeft nu de toestemming gekregen om kinderen vanaf 3 jaar te laten deelnemen aan een onderzoek naar paarden- en kamelenmelk als vervanger van koemelk.

Kleine hoeveelheden

Tests bij kinderen zijn onderworpen aan een zeer strenge reglementering. Daarom heeft het wat voeten in de aarde gehad vooraleer het ziekenhuis de toestemming kreeg om ook kleine kinderen in een wetenschappelijk onderzoek op te nemen.

Bij de kinderen wordt eerst nagegaan of ze effectief allergisch zijn op koemelk. Zo ja, dan krijgen ze paarden- en/of kamelenmelk in kleine hoeveelheden toegediend. Verdragen ze die, dan wordt de hoeveelheid opgevoerd en gedurende lange tijd (een aantal weken) op het dagelijkse menu gezet.

Het onderzoek is nu pas opgestart. De eerste resultaten worden pas op het einde van het jaar verwacht.

Behoorlijk wat kinderen zijn allergisch aan koemelk, waardoor ze ernstige darmkrampen krijgen en slecht slapen. In Nederland heeft een eerste ziekenhuis de toestemming gekregen om kinderen vanaf 3 jaar te laten deelnemen aan een onderzoek naar paarden- en kamelenmelk als vervanger van koemelk.Echte koemelkallergie komt bij volwassenen vrij zelden voor, waar zij soms wel te maken mee krijgen is lactose-intolerantie. Bij kinderen ligt het anders. Behoorlijk wat kinderen zien hun dagelijks dieet beperkt omdat ze absoluut geen koemelk verdragen. In Nederland experimenteert men nu met paarden- en kamelenmelk.Duizenden kinderen krijgen ernstige darmkrampen, huiduitslag en hebben slaapproblemen na het nuttigen van koemelk. Niet leuk voor het kind, noch voor de ouders. Maar bijna alle testen rond koemelkallergie gebeuren bij volwassenen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch heeft nu de toestemming gekregen om kinderen vanaf 3 jaar te laten deelnemen aan een onderzoek naar paarden- en kamelenmelk als vervanger van koemelk.Kleine hoeveelheden Tests bij kinderen zijn onderworpen aan een zeer strenge reglementering. Daarom heeft het wat voeten in de aarde gehad vooraleer het ziekenhuis de toestemming kreeg om ook kleine kinderen in een wetenschappelijk onderzoek op te nemen.Bij de kinderen wordt eerst nagegaan of ze effectief allergisch zijn op koemelk. Zo ja, dan krijgen ze paarden- en/of kamelenmelk in kleine hoeveelheden toegediend. Verdragen ze die, dan wordt de hoeveelheid opgevoerd en gedurende lange tijd (een aantal weken) op het dagelijkse menu gezet.Het onderzoek is nu pas opgestart. De eerste resultaten worden pas op het einde van het jaar verwacht.