Voor de dag van de slaap op 13 maart is een online onderzoek naar dromen gelanceerd. Uit de eerste bevindingen blijkt dat avondmensen rapporteerden minder te dromen dan ochtendmensen. Overdag blijven dromen bovendien hun invloed hebben. Maar liefst 35 procent verklaart het effect van een droom de hele dag te kunnen voelen.

Later slapen, minder dromen

Dat avondtypes minder dromen kan verklaard worden uit het gegeven dat ze minder vaak ontwaken wanneer ze in hun REM-slaap zitten. En in die fase dromen mensen juist het meest. Slaap bestaat namelijk uit verschillende, herhalende fasen in cycli van negentig minuten, waarbij er in het eerste deel van de nacht veel diepe slaap voorkomt en in het laatste deel van de nacht meer REM-slaap. In het dagelijkse leven gaan avondtypes later slapen dan ochtendtypes, maar hebben ze vaak niet de mogelijkheid om op te staan op een uur dat in overeenkomst is met hun biologische klok.

Mensen komen verschillende emoties tegen in hun dromen blijkt ook uit het onderzoek. 63.6% van de respondenten geeft aan vreugde te ervaren tijdens hun dromen, maar ook angst komt bij 62.2% van de respondenten voor.

Herinnering

Maar 3.8% van de deelnemers geeft aan zich nooit een droom te kunnen herinneren. Bijna een derde van de mensen herinnert zich enkele keren per week zijn of haar droom. Een klein aantal, maar in absolute aantallen toch groot namelijk 6.3% geeft aan enkele keren per week nachtmerries te hebben.

Momenteel is de enquête ingevuld door 1006 mensen. Het onderzoek loopt nog tot 30 maart. U kunt de enquête invullen op http://www.vub.ac.be/EXTO/sleep. Het onderzoek wordt verricht door Nele Marcoen en Iris Vantieghem van de onderzoeksgroep Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Voor de dag van de slaap op 13 maart is een online onderzoek naar dromen gelanceerd. Uit de eerste bevindingen blijkt dat avondmensen rapporteerden minder te dromen dan ochtendmensen. Overdag blijven dromen bovendien hun invloed hebben. Maar liefst 35 procent verklaart het effect van een droom de hele dag te kunnen voelen. Dat avondtypes minder dromen kan verklaard worden uit het gegeven dat ze minder vaak ontwaken wanneer ze in hun REM-slaap zitten. En in die fase dromen mensen juist het meest. Slaap bestaat namelijk uit verschillende, herhalende fasen in cycli van negentig minuten, waarbij er in het eerste deel van de nacht veel diepe slaap voorkomt en in het laatste deel van de nacht meer REM-slaap. In het dagelijkse leven gaan avondtypes later slapen dan ochtendtypes, maar hebben ze vaak niet de mogelijkheid om op te staan op een uur dat in overeenkomst is met hun biologische klok.Mensen komen verschillende emoties tegen in hun dromen blijkt ook uit het onderzoek. 63.6% van de respondenten geeft aan vreugde te ervaren tijdens hun dromen, maar ook angst komt bij 62.2% van de respondenten voor.Maar 3.8% van de deelnemers geeft aan zich nooit een droom te kunnen herinneren. Bijna een derde van de mensen herinnert zich enkele keren per week zijn of haar droom. Een klein aantal, maar in absolute aantallen toch groot namelijk 6.3% geeft aan enkele keren per week nachtmerries te hebben.Momenteel is de enquête ingevuld door 1006 mensen. Het onderzoek loopt nog tot 30 maart. U kunt de enquête invullen op http://www.vub.ac.be/EXTO/sleep. Het onderzoek wordt verricht door Nele Marcoen en Iris Vantieghem van de onderzoeksgroep Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.