In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. Per twee jaar zou één geval van kinderleukemie er mogelijk samenhangen met de nabijheid van hoogspanningslijnen. 'Blootstelling aan magnetische velden die de lijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten.' 'De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen', stelt de raad.

Volgens het rapport zijn ondergrondse elektriciteitskabels en transformatorhuisjes, waar ook elektromagnetische velden vandaan komen, mogelijk ook schadelijk voor de gezondheid.

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. Per twee jaar zou één geval van kinderleukemie er mogelijk samenhangen met de nabijheid van hoogspanningslijnen. 'Blootstelling aan magnetische velden die de lijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten.' 'De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen', stelt de raad. Volgens het rapport zijn ondergrondse elektriciteitskabels en transformatorhuisjes, waar ook elektromagnetische velden vandaan komen, mogelijk ook schadelijk voor de gezondheid.