De Vlaamse bejaardenopvang staat er niet goed voor. Zo'n 109.000 tot 163.000 ouderen zouden op de wachtlijst staan in een rusthuis, terwijl ook slechts 41 procent van de vraag naar serviceflats kan worden ingevuld. En ook in dagcentra zou amper 55 procent van de gegadigden een plaats vinden. Dat stelt althans de denktank Itinera.

Volgens Itinera is het aanbod van ouderenzorgvoorzieningen te beperkt en wordt er veel te weinig gedaan aan de uitbouw ervan. Dat komt onder meer omdat Vlaanderen tien jaar geleden begon met het afbouwen van de traditionele rusthuisopvang, zonder dat daar alternatieven voor in de plaats kwamen, luidt het. Belangrijkste probleem is dat de ouderenzorg de vergrijzing niet kan bijhouden, aldus Itinera.

Stijgend aantal ouderen

Volgens prognoses zou het aantal ouderen in Limburg tegen 2025 bijvoorbeeld met 86 procent toenemen, in Turnhout met 77 procent en aan de kust met de helft. Concreet zouden er vanaf 2010 3.500 plaatsen moeten zijn bijgekomen in de woonzorgcentra, terwijl er tot 2012 in heel België slechts 790 extra plaatsen bijkwamen.

Zelf pleit Itinera ervoor de centra niet langer te laten uitbaten door de gemeenten en OCMW's, maar door gespecialiseerde zorgverstrekkers. Al ontkent de liberale denktank dat dit een pleidooi is voor een privatisering van de sector.

Ouderenzorg en innovatie

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten heeft ondertussen laten weten 10 miljoen euro uit te trekken voor de oprichting van een reeks "proeftuinen" rond vernieuwende oplossingen voor de ouderenzorg. Bedoeling is de zorgsector, ondernemingen en kennisinstellingen samen te brengen om nieuwe zorgdiensten uit te denken.

De projectoproep naar thuiszorgorganisaties, lokale dienstencentra, rusthuizen, mantelzorgers, huisartsen, verplegers, bedrijven, etc. gaat in september de deur uit. Het Agentschap voor Innovatie en Wetenschap (IWT) zal de ingediende projecten dan tegen het licht houden en eventueel subsidies toekennen. Mogelijk volgt er in 2014 nog een nieuwe oproep, aldus Lieten.

Concreet denkt ze onder meer aan zorgverlening georganiseerd door de wijk, of aan een knop op de tv waarmee bejaarden rechtstreeks in contact staan met hun zorgcoördinator. Maar ook andere vormen van domotica en tools komen in aanmerking, net zoals een soort 'facebook voor mantelzorgers' zoals die in Parijs al bestaat.

Zorgfonds

De minister laat tot slot nog weten dat ze bekijkt of de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV) geen zorgfonds kunnen oprichten dat risicokapitaal kan verschaffen aan bedrijven die nieuwe zorgdiensten- en producten ontwikkelen. (Belga/INM)

De Vlaamse bejaardenopvang staat er niet goed voor. Zo'n 109.000 tot 163.000 ouderen zouden op de wachtlijst staan in een rusthuis, terwijl ook slechts 41 procent van de vraag naar serviceflats kan worden ingevuld. En ook in dagcentra zou amper 55 procent van de gegadigden een plaats vinden. Dat stelt althans de denktank Itinera. Volgens Itinera is het aanbod van ouderenzorgvoorzieningen te beperkt en wordt er veel te weinig gedaan aan de uitbouw ervan. Dat komt onder meer omdat Vlaanderen tien jaar geleden begon met het afbouwen van de traditionele rusthuisopvang, zonder dat daar alternatieven voor in de plaats kwamen, luidt het. Belangrijkste probleem is dat de ouderenzorg de vergrijzing niet kan bijhouden, aldus Itinera. Stijgend aantal ouderen Volgens prognoses zou het aantal ouderen in Limburg tegen 2025 bijvoorbeeld met 86 procent toenemen, in Turnhout met 77 procent en aan de kust met de helft. Concreet zouden er vanaf 2010 3.500 plaatsen moeten zijn bijgekomen in de woonzorgcentra, terwijl er tot 2012 in heel België slechts 790 extra plaatsen bijkwamen. Zelf pleit Itinera ervoor de centra niet langer te laten uitbaten door de gemeenten en OCMW's, maar door gespecialiseerde zorgverstrekkers. Al ontkent de liberale denktank dat dit een pleidooi is voor een privatisering van de sector. Ouderenzorg en innovatie Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten heeft ondertussen laten weten 10 miljoen euro uit te trekken voor de oprichting van een reeks "proeftuinen" rond vernieuwende oplossingen voor de ouderenzorg. Bedoeling is de zorgsector, ondernemingen en kennisinstellingen samen te brengen om nieuwe zorgdiensten uit te denken. De projectoproep naar thuiszorgorganisaties, lokale dienstencentra, rusthuizen, mantelzorgers, huisartsen, verplegers, bedrijven, etc. gaat in september de deur uit. Het Agentschap voor Innovatie en Wetenschap (IWT) zal de ingediende projecten dan tegen het licht houden en eventueel subsidies toekennen. Mogelijk volgt er in 2014 nog een nieuwe oproep, aldus Lieten. Concreet denkt ze onder meer aan zorgverlening georganiseerd door de wijk, of aan een knop op de tv waarmee bejaarden rechtstreeks in contact staan met hun zorgcoördinator. Maar ook andere vormen van domotica en tools komen in aanmerking, net zoals een soort 'facebook voor mantelzorgers' zoals die in Parijs al bestaat. Zorgfonds De minister laat tot slot nog weten dat ze bekijkt of de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV) geen zorgfonds kunnen oprichten dat risicokapitaal kan verschaffen aan bedrijven die nieuwe zorgdiensten- en producten ontwikkelen. (Belga/INM)