Het nieuws is gebaseerd op een studie gepubliceerd in de Journal of Alzheimer's Disease. Het melkdrankje werd getest in een gerandomiseerde dubbelblinde studie bij 259 patiënten. De helft van de proefpersonen dronk gedurende 24 weken dagelijks 125 ml van het drankje terwijl de andere helft een placebodrankje kreeg waaraan de specifieke voedingssupplementen niet toegevoegd waren. Op het einde van de studie werden de proefpersonen onderworpen aan een batterij neuropsychologische tests. Hierbij bleken de personen die het actieve product gebruikt hadden beter te scoren op tests die het geheugen onderzochten, maar niet op andere onderdelen van de testbatterij.

Onduidelijkheid over proefpersonen

Het feit dat het om een gerandomiseerde dubbelblinde studie schenkt aanvankelijk vertrouwen in de resultaten. Ze bevat echter een aantal methodologische zwaktes die vragen doen rijzen.

Zo verdwijnen 20% van de patiënten uit de metingen zonder dat hiervoor een verklaring gegeven wordt. We weten ook niet in welke mate de mensen op wie het product getest werd werkelijk dementie hadden. Dit is niet onbelangrijk omdat we van een studie als deze verwachten dat ze ons duidelijk maakt aan welke mensen we het drankje in de toekomst moeten aanbevelen. In de titel van de oorspronkelijke studie gaat het om een "milde" vorm van alzheimer, verderop in de tekst wordt het "very mild".

De ziekte van Alzheimer begint doorgaans zeer gradueel met kleine veranderingen in het gedrag van de getroffen persoon. Deze worden door familieleden vaak toegeschreven aan stress, depressie, een ongelukje, of gewoon veroudering. Het is pas achteraf, wanneer de ziekte ergere vormen aangenomen heeft, dat men beseft dat die gedragsveranderingen het gevolg waren van dementie. Het kan volstaan dat mensen minder goed horen of zien, dat ze wat depressief zijn of een verminderd geheugen hebben door ouderdom, om als beginnend dement te worden aanzien.

Een andere vraag is hoe lang het vermeende effect van het drankje aanhoudt. Alzheimer is een aanslepende ziekte die jaren duurt, terwijl deze studie stopt na verloop van 24 weken. Deze studie is er een uit een grote reeks gelijkaardige onderzoeken op duizenden patiënten, op basis waarvan experts het nog steeds niet eens zijn of voedingssupplementen een gunstig effect hebben op de mentale achteruitgang van ouderen of op het optreden van dementie.

Marleen Finoulst, Bodytalk / Hans Van Brabandt, directeur www.cebam.be


Het nieuws is gebaseerd op een studie gepubliceerd in de Journal of Alzheimer's Disease. Het melkdrankje werd getest in een gerandomiseerde dubbelblinde studie bij 259 patiënten. De helft van de proefpersonen dronk gedurende 24 weken dagelijks 125 ml van het drankje terwijl de andere helft een placebodrankje kreeg waaraan de specifieke voedingssupplementen niet toegevoegd waren. Op het einde van de studie werden de proefpersonen onderworpen aan een batterij neuropsychologische tests. Hierbij bleken de personen die het actieve product gebruikt hadden beter te scoren op tests die het geheugen onderzochten, maar niet op andere onderdelen van de testbatterij. Onduidelijkheid over proefpersonen Het feit dat het om een gerandomiseerde dubbelblinde studie schenkt aanvankelijk vertrouwen in de resultaten. Ze bevat echter een aantal methodologische zwaktes die vragen doen rijzen. Zo verdwijnen 20% van de patiënten uit de metingen zonder dat hiervoor een verklaring gegeven wordt. We weten ook niet in welke mate de mensen op wie het product getest werd werkelijk dementie hadden. Dit is niet onbelangrijk omdat we van een studie als deze verwachten dat ze ons duidelijk maakt aan welke mensen we het drankje in de toekomst moeten aanbevelen. In de titel van de oorspronkelijke studie gaat het om een "milde" vorm van alzheimer, verderop in de tekst wordt het "very mild". De ziekte van Alzheimer begint doorgaans zeer gradueel met kleine veranderingen in het gedrag van de getroffen persoon. Deze worden door familieleden vaak toegeschreven aan stress, depressie, een ongelukje, of gewoon veroudering. Het is pas achteraf, wanneer de ziekte ergere vormen aangenomen heeft, dat men beseft dat die gedragsveranderingen het gevolg waren van dementie. Het kan volstaan dat mensen minder goed horen of zien, dat ze wat depressief zijn of een verminderd geheugen hebben door ouderdom, om als beginnend dement te worden aanzien. Een andere vraag is hoe lang het vermeende effect van het drankje aanhoudt. Alzheimer is een aanslepende ziekte die jaren duurt, terwijl deze studie stopt na verloop van 24 weken. Deze studie is er een uit een grote reeks gelijkaardige onderzoeken op duizenden patiënten, op basis waarvan experts het nog steeds niet eens zijn of voedingssupplementen een gunstig effect hebben op de mentale achteruitgang van ouderen of op het optreden van dementie. Marleen Finoulst, Bodytalk / Hans Van Brabandt, directeur www.cebam.be