Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid laat optekenen dat in de periode 2000-2010 de Belgische levensverwachting op 65-jarige leeftijd met 1,6 jaar toegenomen voor vrouwen en 2,0 jaar voor mannen.

"In 2010 was de levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor vrouwen even hoog als het EU25-gemiddelde (21,3) en voor mannen een beetje lager (17,6 t.o.v. 17,8 voor EU25); dat is nagenoeg vergelijkbaar met de gemiddelde Europeaan", zegt Nicolas Berger, epidemioloog van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

Gaat langer leven ook gepaard met langer gezond zijn?

De gezonde levensverwachting is een indicator die ontwikkeld werd om na te gaan of langer leven ook gepaard gaat met langer gezond zijn of met langer in slechte gezondheid verkeren. De gezonde levensverwachting houdt dus rekening met de gezondheidstoestand, variërend van goed tot slecht. Er wordt niet langer alleen naar het aantal levensjaren gekeken (kwantiteit), maar ook naar de kwaliteit ervan.

"In 2010 bleken de Gezonde levensjaren op 65-jarige leeftijd hoger te liggen dan het EU25-gemiddelde: 9,7 jaar voor Belgische vrouwen (+0,7 jaar t.o.v. EU25) en 10,4 jaar voor Belgische mannen (+1,7 jaar t.o.v. EU25)" voegt Prof. dr. Herman Van Oyen, Operationeel directeur Volksgezondheid en Surveillance van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) toe.

In 2010 konden vrouwen en mannen op 65-jarige leeftijd verwachten respectievelijk 46% en 59% van hun verdere leven door te brengen zonder zelf gerapporteerde langdurige beperkingen (onder een langdurige beperking verstaat men een medisch probleem dat langer dan 6 maanden duurt, dus een gebroken been telt niet mee).

Vrouwen kampen langer met zware gezondheidsproblemen

"Hoewel de levensverwachting bij mannen kleiner is dan bij vrouwen, is het aantal jaren in (zeer) goed ervaren gezondheid en het aantal jaren zonder chronische ziekten ongeveer gelijk terwijl het aantal jaren zonder langdurige beperkingen zelfs lichtjes groter is", legt Prof. dr. Herman Van Oyen, Operationeel directeur Volksgezondheid en Surveillance van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) uit.

"In vergelijking met mannen brengen vrouwen een groter deel van hun leven door in slechte gezondheid en hebben ze langer te kampen met zware gezondheidsproblemen".

European Joint Action on healthy life years

Een belangrijke prioriteit van de Europese Unie is om er voor te zorgen dat de verouderende bevolking zo gezond mogelijk blijft. Ze heeft zich voorgenomen om het aantal Gezonde Levensjaren met 2 jaar op te trekken tussen 2010 en 2020. Het European Joint Action on "healthy life years" (EHLEIS), de lidstaten en de Europese Commissie volgen de trends in levensverwachting in Europa op en analyseren ze. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is verantwoordelijk voor de Belgische gegevens.

Bron: WIV-ISP

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid laat optekenen dat in de periode 2000-2010 de Belgische levensverwachting op 65-jarige leeftijd met 1,6 jaar toegenomen voor vrouwen en 2,0 jaar voor mannen. "In 2010 was de levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor vrouwen even hoog als het EU25-gemiddelde (21,3) en voor mannen een beetje lager (17,6 t.o.v. 17,8 voor EU25); dat is nagenoeg vergelijkbaar met de gemiddelde Europeaan", zegt Nicolas Berger, epidemioloog van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Gaat langer leven ook gepaard met langer gezond zijn? De gezonde levensverwachting is een indicator die ontwikkeld werd om na te gaan of langer leven ook gepaard gaat met langer gezond zijn of met langer in slechte gezondheid verkeren. De gezonde levensverwachting houdt dus rekening met de gezondheidstoestand, variërend van goed tot slecht. Er wordt niet langer alleen naar het aantal levensjaren gekeken (kwantiteit), maar ook naar de kwaliteit ervan. "In 2010 bleken de Gezonde levensjaren op 65-jarige leeftijd hoger te liggen dan het EU25-gemiddelde: 9,7 jaar voor Belgische vrouwen (+0,7 jaar t.o.v. EU25) en 10,4 jaar voor Belgische mannen (+1,7 jaar t.o.v. EU25)" voegt Prof. dr. Herman Van Oyen, Operationeel directeur Volksgezondheid en Surveillance van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) toe. In 2010 konden vrouwen en mannen op 65-jarige leeftijd verwachten respectievelijk 46% en 59% van hun verdere leven door te brengen zonder zelf gerapporteerde langdurige beperkingen (onder een langdurige beperking verstaat men een medisch probleem dat langer dan 6 maanden duurt, dus een gebroken been telt niet mee). Vrouwen kampen langer met zware gezondheidsproblemen "Hoewel de levensverwachting bij mannen kleiner is dan bij vrouwen, is het aantal jaren in (zeer) goed ervaren gezondheid en het aantal jaren zonder chronische ziekten ongeveer gelijk terwijl het aantal jaren zonder langdurige beperkingen zelfs lichtjes groter is", legt Prof. dr. Herman Van Oyen, Operationeel directeur Volksgezondheid en Surveillance van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) uit. "In vergelijking met mannen brengen vrouwen een groter deel van hun leven door in slechte gezondheid en hebben ze langer te kampen met zware gezondheidsproblemen". European Joint Action on healthy life years Een belangrijke prioriteit van de Europese Unie is om er voor te zorgen dat de verouderende bevolking zo gezond mogelijk blijft. Ze heeft zich voorgenomen om het aantal Gezonde Levensjaren met 2 jaar op te trekken tussen 2010 en 2020. Het European Joint Action on "healthy life years" (EHLEIS), de lidstaten en de Europese Commissie volgen de trends in levensverwachting in Europa op en analyseren ze. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is verantwoordelijk voor de Belgische gegevens.Bron: WIV-ISP