Ongeveer 1 op 10 mensen is linkshandig. In de vroegere hyperchristelijke cultuur gold het nog als een teken van de duivel dat met alle middelen bestreden diende te worden, maar tegenwoordig maakt niemand er zich nog zorgen om.

Sommige mensen blijven het storend vinden, onder andere omdat veel toestellen en hulpmiddelen niet geschikt zijn voor hun tegenhandse aanpak.

Hoe dan ook, we hebben nog altijd geen verklaring voor de mogelijke oorzaken van dit fenomeen.

Niet aangeleerd, dus aangeboren?

Erfelijkheid lijkt geen rol te spelen, ook al wordt dat vaak verteld en voor waar aangenomen. Linkshandigheid is iets waarmee je blijkbaar geboren wordt. Het is geen kwestie va een bewuste of onbewuste keuze en ook niet van een aangeleerd gedrag.

Een analyse van het DNA van 3940 tweelingen door de London Twin Research Unit vond alvast geen verband tussen linkshandigheid en specifieke genetische factoren.

We kunnen vrij zeker zijn van dit resultaat, stelt professor John Armour, van de afdeling Menselijke erfelijkheid van de universiteit van Nottingham. De gebruikte techniek, een analyse van het volledige genoom laat bij wijze van spreken bijna geen enkel gen ongecontroleerd.

Misschien wordt de eigenschap bepaald door een geheel van samenwerkende genen die elk een kleine rol spelen, laat Armour horen, maar voorlopig beschikken we niet over de mogelijkheden om dit soort van samenhang op te sporen. En zelfs als we zulke samenhang zouden kunnen identificeren, dan nog zou het ons niet verder helpen om met enige graad van zekerheid de neiging tot linkshandigheid te voorspellen.

Het onderzoek werd recent gepubliceerd in Heredity.

Ongeveer 1 op 10 mensen is linkshandig. In de vroegere hyperchristelijke cultuur gold het nog als een teken van de duivel dat met alle middelen bestreden diende te worden, maar tegenwoordig maakt niemand er zich nog zorgen om. Sommige mensen blijven het storend vinden, onder andere omdat veel toestellen en hulpmiddelen niet geschikt zijn voor hun tegenhandse aanpak. Hoe dan ook, we hebben nog altijd geen verklaring voor de mogelijke oorzaken van dit fenomeen.Erfelijkheid lijkt geen rol te spelen, ook al wordt dat vaak verteld en voor waar aangenomen. Linkshandigheid is iets waarmee je blijkbaar geboren wordt. Het is geen kwestie va een bewuste of onbewuste keuze en ook niet van een aangeleerd gedrag.Een analyse van het DNA van 3940 tweelingen door de London Twin Research Unit vond alvast geen verband tussen linkshandigheid en specifieke genetische factoren. We kunnen vrij zeker zijn van dit resultaat, stelt professor John Armour, van de afdeling Menselijke erfelijkheid van de universiteit van Nottingham. De gebruikte techniek, een analyse van het volledige genoom laat bij wijze van spreken bijna geen enkel gen ongecontroleerd.Misschien wordt de eigenschap bepaald door een geheel van samenwerkende genen die elk een kleine rol spelen, laat Armour horen, maar voorlopig beschikken we niet over de mogelijkheden om dit soort van samenhang op te sporen. En zelfs als we zulke samenhang zouden kunnen identificeren, dan nog zou het ons niet verder helpen om met enige graad van zekerheid de neiging tot linkshandigheid te voorspellen.Het onderzoek werd recent gepubliceerd in Heredity.