De prijs gaat naar een apotheekteam dat het nieuwe concept van 'huisapotheker' op een uitzonderlijke manier uitdraagt. De prijs werd uitgereikt op de Top van het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) waarop 23 politici en beleidsmakers een hele avond aan tafel gingen met ruim 120 Vlaamse apothekers.

Het concept van 'huisapotheker' is nieuw en werd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block gelanceerd in het Meerjarenkader voor de apothekers. Patiënten die aan een aantal voorwaarden voldoen (chronische patiënten, meerdere geneesmiddelen per dag...), krijgen bij hun vaste huisapotheker een meer uitgebreide en striktere begeleiding. De huisapotheker zorgt bijvoorbeeld ook voor een medicatieschema dat up to date is en overloopt met patiënten geregeld hun pillendoos zodat tijdig kan bekeken worden of de pilinname nog altijd volgens het voorschrift gebeurt.

'Eigenlijk doen wij alles wat van de huisapotheker verwacht wordt al veel langer', stelt apotheker Geertrui Put van apotheek Loksbergen. 'Onze grote troeven zijn onze laagdrempeligheid en het directe contact dat wij met onze patiënten hebben. Door de werken in onze straat en de moeilijke bereikbaarheid van de apotheek die daaruit is gevolgd, hebben we bepaalden diensten beter ontwikkeld en uitgebreid. Zo kunnen patiënten hun voorschrift inscannen en opsturen en zorgen wij dan dat alle geneesmiddelen netjes klaarstaan zodat de patiënt geen overbodige verplaatsingen moet doen. En bij minder mobiele patiënten brengen wij de geneesmiddelen aan huis.'

Uit de inzendingen koos een jury van professoren, vakvertegenwoordigers, het Vlaams Patiëntenplatform en de hoofdredacteurs van 'de Apotheker' en 'Artsenkrant' drie laureaten. Vorige zaterdag streden apotheek Bollen (Genk), apotheek Loksbergen (Loksbergen) en apotheek Van Ballaer (Kasterlee) voor de eerste plaats. Winnaar werd uiteindelijk apotheek Loksbergen. De grote troeven van deze apotheek waren voor de professionele jury niet alleen de uitgebreide en gestructureerde invulling van het concept 'huisapotheker' maar ook de manier waarop dit apotheekteam zich organiseert en zich inschakelt in de overlegmomenten met de huisartsen in de buurt.

De prijs gaat naar een apotheekteam dat het nieuwe concept van 'huisapotheker' op een uitzonderlijke manier uitdraagt. De prijs werd uitgereikt op de Top van het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) waarop 23 politici en beleidsmakers een hele avond aan tafel gingen met ruim 120 Vlaamse apothekers.Het concept van 'huisapotheker' is nieuw en werd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block gelanceerd in het Meerjarenkader voor de apothekers. Patiënten die aan een aantal voorwaarden voldoen (chronische patiënten, meerdere geneesmiddelen per dag...), krijgen bij hun vaste huisapotheker een meer uitgebreide en striktere begeleiding. De huisapotheker zorgt bijvoorbeeld ook voor een medicatieschema dat up to date is en overloopt met patiënten geregeld hun pillendoos zodat tijdig kan bekeken worden of de pilinname nog altijd volgens het voorschrift gebeurt.'Eigenlijk doen wij alles wat van de huisapotheker verwacht wordt al veel langer', stelt apotheker Geertrui Put van apotheek Loksbergen. 'Onze grote troeven zijn onze laagdrempeligheid en het directe contact dat wij met onze patiënten hebben. Door de werken in onze straat en de moeilijke bereikbaarheid van de apotheek die daaruit is gevolgd, hebben we bepaalden diensten beter ontwikkeld en uitgebreid. Zo kunnen patiënten hun voorschrift inscannen en opsturen en zorgen wij dan dat alle geneesmiddelen netjes klaarstaan zodat de patiënt geen overbodige verplaatsingen moet doen. En bij minder mobiele patiënten brengen wij de geneesmiddelen aan huis.'Uit de inzendingen koos een jury van professoren, vakvertegenwoordigers, het Vlaams Patiëntenplatform en de hoofdredacteurs van 'de Apotheker' en 'Artsenkrant' drie laureaten. Vorige zaterdag streden apotheek Bollen (Genk), apotheek Loksbergen (Loksbergen) en apotheek Van Ballaer (Kasterlee) voor de eerste plaats. Winnaar werd uiteindelijk apotheek Loksbergen. De grote troeven van deze apotheek waren voor de professionele jury niet alleen de uitgebreide en gestructureerde invulling van het concept 'huisapotheker' maar ook de manier waarop dit apotheekteam zich organiseert en zich inschakelt in de overlegmomenten met de huisartsen in de buurt.