Last van pollenallergie? Contact met de natuur kan gunstig zijn

© getty

Tijdens het pollenseizoen hebben veel mensen met een allergie de neiging om de natuur te vermijden. Dat is niet helemaal terecht, blijkt uit onderzoek van KU Leuven.

Mensen met berkenpollenallergie ondervinden minder symptomen na blootstelling aan bepaalde natuurlijke omgevingen, zoals graslanden en bossen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat die omgeving niet gedomineerd wordt door allergene boomsoorten en dat er geen grote concentratie aan stuifmeel en luchtvervuiling is.

Mensen met een pollenallergie staan al langer voor het dilemma: met de lente in aantocht de natuur opzoeken, en dus ook de confrontatie met het gevreesde stuifmeel aangaan, of toch maar binnenblijven? Onderzoekers van KU Leuven gingen, in samenwerking met UHasselt, UNamen, Sciensano en het KMI, op zoek naar een mogelijk antwoord.

Via een smartphone-app registreerden de onderzoekers de verplaatsingen van 144 Belgische volwassenen met een berkenpollenallergie, tijdens het berkenpollenseizoen (januari-mei) van 2017 en 2018. Elke avond gaven ze via de app ook aan welke allergiesymptomen ze die dag hadden ondervonden. ‘We analyseerden aan welke omgeving de deelnemers werden blootgesteld en bekeken dan op welke dagen er wel of niet ernstige allergieklachten optraden’, zegt Michiel Stas, die zijn doctoraat aan de KU Leuven afwerkte binnen het project. ‘We zagen dat ernstige symptomen gekoppeld waren aan hoge stuifmeelconcentraties en sterke luchtvervuiling. Deze klachten konden ook nog één of twee dagen na de blootstelling optreden. Eerder verrassend stelden we ook vast dat de deelnemers geen of slechts milde klachten ontwikkelden na blootstelling aan graslanden en bossen.’

Luchtvervuiling kwalijke factor

Het onderzoek toont aan dat niet alleen allergene boomsoorten en het stuifmeel een belangrijke bron van allergieklachten zijn, ook de luchtkwaliteit is een cruciale factor. ‘Luchtvervuiling tast het ademhalingssysteem aan waardoor mensen gevoeliger worden voor stuifmeel’, vult promotor Ben Somers (KU Leuven, Afdeling Bos, Natuur en Landschap) aan.

‘Onder invloed van luchtvervuiling produceren de bomen ook stuifmeel dat meer allergenen bevat en dus zwaardere allergische reacties kan uitlokken.’

‘We kunnen dus stellen dat personen met een berkenpollenallergie niet per definitie de natuur moeten vermijden tijdens het pollenseizoen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de omgeving waarmee ze in aanraking komen niet gedomineerd wordt door de allergene boomsoorten zoals els, hazelaar en berk’, besluit Stas.

Partner Content