Het langdurig ziekteverzuim (langer dan een maand) heeft in 2015 een absoluut record bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Worx bij bijna 18.000 Belgische bedrijven. Het kortdurend ziekteverzuim blijft ongeveer constant.

Het langdurig ziekteverzuim zit sinds 2008 in stijgende lijn: van 1,75 procent in 2008 naar 2,81 procent in 2015. Dat cijfer vertegenwoordigt het gemiddeld aantal dagen ziekte langer dan één maand ten opzichte van het aantal dagen dat iemand zou moeten werken. Het totale ziekteverzuim, kort en lang, stijgt van 4,13 procent in 2008 naar 5,41 procent vorig jaar.

Langdurige ziekte kan iedereen treffen, zo blijkt. "Verschillen tussen mannen en vrouwen, bedienden of arbeiders, voltijdse of deeltijdse medewerkers zijn niet langer relevant", luidt het. "Van alle langdurig zieken zijn er nu evenveel vrouwen als mannen, en bedienden en arbeiders zijn beiden vatbaar voor langdurige ziekte. In 2008 zagen we nog vooral een mannelijke arbeiderspopulatie als risicogroep."

Thuiswerken

De huidige werkorganisatie is niet aangepast aan de nieuwe inhoud en vereisten van de jobs.

Tony Swinnen

Een verklaring voor het toenemende langdurig ziekteverzuim ligt in het feit dat we langer werken. Oudere werknemers krijgen vaker te maken met chronische ziekten dan jongeren. Maar er zijn meer verklaringen. "We zullen moeten aanvaarden dat werk steeds complexer wordt, of het nu om technische, creatieve of administratieve jobs gaat", zegt Tony Swinnen van SD Worx.

"Feit is dat de huidige werkorganisatie niet is aangepast aan de nieuwe inhoud en vereisten van die jobs." SD Worx wijst erop dat thuiswerken of telewerken -bij voorkeur beperkt tot twee dagen- een bewezen positief effect heeft op langdurig verzuim. "De werknemer krijgt meer autonomie en vrijheid om de zorg voor zichzelf of anderen en arbeid te combineren."

Daarnaast kunnen bedrijven ook inzetten op reïntegratie. "Hoe langer iemand afwezig is, hoe kleiner de kans dat hij of zij ooit terugkeert. Het is dan ook zeer belangrijk om het contact met de medewerker te houden in de periode van afwezigheid", aldus Swinnen. (Belga/TE)

Het langdurig ziekteverzuim (langer dan een maand) heeft in 2015 een absoluut record bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Worx bij bijna 18.000 Belgische bedrijven. Het kortdurend ziekteverzuim blijft ongeveer constant.Het langdurig ziekteverzuim zit sinds 2008 in stijgende lijn: van 1,75 procent in 2008 naar 2,81 procent in 2015. Dat cijfer vertegenwoordigt het gemiddeld aantal dagen ziekte langer dan één maand ten opzichte van het aantal dagen dat iemand zou moeten werken. Het totale ziekteverzuim, kort en lang, stijgt van 4,13 procent in 2008 naar 5,41 procent vorig jaar. Langdurige ziekte kan iedereen treffen, zo blijkt. "Verschillen tussen mannen en vrouwen, bedienden of arbeiders, voltijdse of deeltijdse medewerkers zijn niet langer relevant", luidt het. "Van alle langdurig zieken zijn er nu evenveel vrouwen als mannen, en bedienden en arbeiders zijn beiden vatbaar voor langdurige ziekte. In 2008 zagen we nog vooral een mannelijke arbeiderspopulatie als risicogroep." Een verklaring voor het toenemende langdurig ziekteverzuim ligt in het feit dat we langer werken. Oudere werknemers krijgen vaker te maken met chronische ziekten dan jongeren. Maar er zijn meer verklaringen. "We zullen moeten aanvaarden dat werk steeds complexer wordt, of het nu om technische, creatieve of administratieve jobs gaat", zegt Tony Swinnen van SD Worx. "Feit is dat de huidige werkorganisatie niet is aangepast aan de nieuwe inhoud en vereisten van die jobs." SD Worx wijst erop dat thuiswerken of telewerken -bij voorkeur beperkt tot twee dagen- een bewezen positief effect heeft op langdurig verzuim. "De werknemer krijgt meer autonomie en vrijheid om de zorg voor zichzelf of anderen en arbeid te combineren." Daarnaast kunnen bedrijven ook inzetten op reïntegratie. "Hoe langer iemand afwezig is, hoe kleiner de kans dat hij of zij ooit terugkeert. Het is dan ook zeer belangrijk om het contact met de medewerker te houden in de periode van afwezigheid", aldus Swinnen. (Belga/TE)