Onder een aantal zeer strikte voorwaarden moeten ook minderjarigen in aanmerking kunnen komen om als levende donor een nier af te staan voor transplantatie. Dat stelt Kristof Thys van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek van de KU Leuven in zijn doctoraatsverhandeling. Omdat dit voor de Belgische wetgeving momenteel niet mogelijk is, pleit hij voor een aanpassing.

Zowel in wetenschappelijke kringen, als transplantatiecentra en nationale wetgevingen zijn de meningen over het onderwerp sterk verdeeld. Zo aanvaardt slechts een minderheid van Europese (7 procent) en Amerikaanse (2 procent) transplantatiecentra minderjarige donoren. Van de 39 documenten met richtlijnen die Thys doornam, waren er 27 die zich tegen levende minderjarige nierdonoren verzetten.

Psychologische risico's

Orgaandonatie door minderjarigen is slechts in 5 van de 28 EU-lidstaten toegelaten. België is een van die landen. Het stelt hierbij echter voorwaarden zoals bijvoorbeeld dat het weggenomen orgaan terug moet kunnen aangroeien. Dat is bij een nier niet het geval. 'Nierdonatie door minderjarigen is in ons land derhave uitgesloten', aldus Thys.

De tegenstanders van nierdonatie door minderjarige donoren vragen zich onder meer af of de betrokkenen wel voldoende matuur en onafhankelijk genoeg zijn om een dergelijke beslissing te kunnen nemen. Wat dit laatste betreft, wordt gewezen op de eventuele druk van de familie om dit te doen als bijvoorbeeld daarmee een nauwe verwante gered kan worden. Er is ook veel onzekerheid of deze ingreep de minderjarige een psychologisch voordeel oplevert. Onzekerheid is er ook over de medische en psychologische risico's van een dergelijke ingreep op lange termijn. Voorstanders willen donatie uitzonderlijk en onder zeer strikte voorwaarden toelaten.

16 jaar

In zijn doctoraat stelt ook Thys dat nierdonatie door minderjarigen in zeer uitzonderlijke gevallen moet kunnen. 'Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren die minimum 16 jaar oud zijn en door een nierdonatie het leven kunnen redden van hun zus of broer of van hun eigen kind als ze tienerouder zijn. Er moet alleszins een sterk emotionele band bestaan tussen de donor en de ontvanger van de nier. Uit een multidisciplinair onderzoek moet bovendien blijken dat de betrokkene in staat is om zijn toestemming te geven en ook de commissie voor ethiek van het ziekenhuis akkoord moet gaan', aldus Thys die tot slot ook pleit om de medische en psychosociale risico's op lange termijn van een dergelijke ingreep verder te onderzoeken. (Belga/AVE)

Onder een aantal zeer strikte voorwaarden moeten ook minderjarigen in aanmerking kunnen komen om als levende donor een nier af te staan voor transplantatie. Dat stelt Kristof Thys van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek van de KU Leuven in zijn doctoraatsverhandeling. Omdat dit voor de Belgische wetgeving momenteel niet mogelijk is, pleit hij voor een aanpassing.Zowel in wetenschappelijke kringen, als transplantatiecentra en nationale wetgevingen zijn de meningen over het onderwerp sterk verdeeld. Zo aanvaardt slechts een minderheid van Europese (7 procent) en Amerikaanse (2 procent) transplantatiecentra minderjarige donoren. Van de 39 documenten met richtlijnen die Thys doornam, waren er 27 die zich tegen levende minderjarige nierdonoren verzetten.Orgaandonatie door minderjarigen is slechts in 5 van de 28 EU-lidstaten toegelaten. België is een van die landen. Het stelt hierbij echter voorwaarden zoals bijvoorbeeld dat het weggenomen orgaan terug moet kunnen aangroeien. Dat is bij een nier niet het geval. 'Nierdonatie door minderjarigen is in ons land derhave uitgesloten', aldus Thys.De tegenstanders van nierdonatie door minderjarige donoren vragen zich onder meer af of de betrokkenen wel voldoende matuur en onafhankelijk genoeg zijn om een dergelijke beslissing te kunnen nemen. Wat dit laatste betreft, wordt gewezen op de eventuele druk van de familie om dit te doen als bijvoorbeeld daarmee een nauwe verwante gered kan worden. Er is ook veel onzekerheid of deze ingreep de minderjarige een psychologisch voordeel oplevert. Onzekerheid is er ook over de medische en psychologische risico's van een dergelijke ingreep op lange termijn. Voorstanders willen donatie uitzonderlijk en onder zeer strikte voorwaarden toelaten.In zijn doctoraat stelt ook Thys dat nierdonatie door minderjarigen in zeer uitzonderlijke gevallen moet kunnen. 'Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren die minimum 16 jaar oud zijn en door een nierdonatie het leven kunnen redden van hun zus of broer of van hun eigen kind als ze tienerouder zijn. Er moet alleszins een sterk emotionele band bestaan tussen de donor en de ontvanger van de nier. Uit een multidisciplinair onderzoek moet bovendien blijken dat de betrokkene in staat is om zijn toestemming te geven en ook de commissie voor ethiek van het ziekenhuis akkoord moet gaan', aldus Thys die tot slot ook pleit om de medische en psychosociale risico's op lange termijn van een dergelijke ingreep verder te onderzoeken. (Belga/AVE)