Ook de mantelzorgers van oudere kankerpatiënten moeten voldoende aandacht krijgen, zo vindt Kom op tegen Kanker.

Kanker treft vooral ouderen. Bijna de helft van alle kankers in Vlaanderen wordt vastgesteld bij 70-plussers. En in de toekomst zullen er door de vergrijzing nog meer ouderen met kanker zijn. Die toename stelt de kankerzorg de komende jaren voor een grote uitdaging.

'De arts moet rekening houden met de extra kwetsbaarheid van ouderen en moet moeite doen om begrijpelijk te communiceren', stelt Kom op tegen Kanker in zijn onderzoeksrapport. 'Om de oudere patiënt bij de behandelingskeuze te betrekken, is het belangrijk tijd te maken voor een gesprek met de oudere kankerpatiënt over zijn levenskwaliteit en zijn wensen. Zowel de medische, psychosociale als praktische situatie van een persoon moet daarbij aan bod komen.'

'Gegevensuitwisseling tussen zorgverstrekkers in het ziekenhuis en zorgverstrekkers in de thuiszorg en/of het wooncentrum is ook essentieel', meent Kom op tegen Kanker, 'want gebrekkige gegevensdeling kan leiden tot verkeerde zorg of behandelingskeuzes, met alle gevolgen van dien.'

Zorgverleners moeten volgens Kom op tegen Kanker mantelzorgers ook meer erkennen in hun rol van informele zorgverlener, hen betrekken bij de zorg en regelmatig polsen naar hun noden en zorgbelasting.

Ook de mantelzorgers van oudere kankerpatiënten moeten voldoende aandacht krijgen, zo vindt Kom op tegen Kanker.Kanker treft vooral ouderen. Bijna de helft van alle kankers in Vlaanderen wordt vastgesteld bij 70-plussers. En in de toekomst zullen er door de vergrijzing nog meer ouderen met kanker zijn. Die toename stelt de kankerzorg de komende jaren voor een grote uitdaging. 'De arts moet rekening houden met de extra kwetsbaarheid van ouderen en moet moeite doen om begrijpelijk te communiceren', stelt Kom op tegen Kanker in zijn onderzoeksrapport. 'Om de oudere patiënt bij de behandelingskeuze te betrekken, is het belangrijk tijd te maken voor een gesprek met de oudere kankerpatiënt over zijn levenskwaliteit en zijn wensen. Zowel de medische, psychosociale als praktische situatie van een persoon moet daarbij aan bod komen.' 'Gegevensuitwisseling tussen zorgverstrekkers in het ziekenhuis en zorgverstrekkers in de thuiszorg en/of het wooncentrum is ook essentieel', meent Kom op tegen Kanker, 'want gebrekkige gegevensdeling kan leiden tot verkeerde zorg of behandelingskeuzes, met alle gevolgen van dien.' Zorgverleners moeten volgens Kom op tegen Kanker mantelzorgers ook meer erkennen in hun rol van informele zorgverlener, hen betrekken bij de zorg en regelmatig polsen naar hun noden en zorgbelasting.