Hoe meer koffie vrouwen drinken, hoe minder risico ze lopen op een depressie. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van de Harvard School of Public Health. Twee tot drie kopjes koffie vermindert het risico met 15 procent en vier kopjes of meer met 20 procent. Consumptie van cafeïnevrije koffie heeft geen invloed op het depressierisico. Vrouwen lopen dubbel zoveel risico op een depressie dan mannen. Eén vrouw op de vijf wordt er in haar leven mee geconfronteerd, doorgaans op latere leeftijd. Om depressie en de gigantische kost die er aan verbonden is, in te dijken, trachten onderzoekers zicht te krijgen op de risicofactoren.

Eerdere studies legden al een verband tussen koffieconsumptie en depressie bij jonge mannen. Cafeïne stimuleert het centraal zenuwstelsel en 80 procent van alle cafeïne wordt geconsumeerd onder de vorm van koffie. Vandaar de interesse om de koffieconsumptie ook bij vrouwen te onderzoeken.

Databank

Amerikaanse wetenschappers beschikken over een gigantische databank: de 'Nurses' Health Study': een grootschalig onderzoeksproject opgestart in 1976 en uitgebreid in 1989, waarin alle mogelijke factoren die de gezondheid van vrouwen - in casu 238000 verpleegsters - zouden kunnen beïnvloeden aan de hand van enquêtes wordt opgevolgd. Daarin wordt onder andere gepolst naar de consumptie van cafeïne-bevattende dranken, waaronder koffie, thee, cola en andere.

Amerikaanse wetenschappers selecteerden de gegevens van meer dan 50,000 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar uit de NHS-databank en volgde die groep 10 jaar lang op. In die periode werd bij ruim 2600 vrouwen een depressie gediagnosticeerd waarvoor antidepressiva werden voorgeschreven.

Observationeel verband

Analyse van de koffieconsumptie bracht aan het licht dat depressies het minst voorkwamen in de groep die de meeste koffie dronk. Het gaat hier om een observationeel en geen causaal verband. We weten nog niet of cafeïnehoudende koffie het risico op depressie bij vrouwen vermindert, maar het lijkt de moeite om dit verband verder te onderzoeken. (MF)