Het onderzoek bekijkt de relatie tussen temperatuurveranderingen en nierziekte en concludeert dat 7,4 procent van alle ziekenhuisopnames bij nierziekte kan worden toegeschreven aan een stijging van de temperatuur. In Brazilië - waar het onderzoek zich op richtte - kwam dit tussen 2000 en 2015 overeen met ruim 202.000 gevallen van nierziekte.

De studie, geleid door twee hoogleraren Planetary Health aan de Australische Monash University en tevens verbonden aan de Universiteit van São Paulo, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het kwantificeert voor het eerst het risico op ziekenhuisopname bij nierziekten gelinkt aan de omgevingstemperatuur. De onderzoekers gebruikten hiervoor dagelijkse gegevens rond ziekenhuisopnames van 1816 steden in Brazilië.

In 2017 noemde een artikel in The Lancet nierziekten al een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid. Het sprak over naar schatting bijna 2,6 miljoen sterfgevallen per jaar die zijn te wijten aan een verminderde nierfunctie. Het benadrukte dat het aantal sterfgevallen door nierziekte met 26,6 procent was toegenomen in vergelijking met tien jaar eerder. Die stijging zou volgens de nieuwe studie deels veroorzaakt zijn door klimaatverandering.

1 graad warmer, 1 procent meer nierziekten

De onderzoekers keken naar een totaal van 2.726.886 geregistreerde ziekenhuisopnames voor nierziekten tijdens de onderzoeksperiode. Volgens de auteurs betekent elke stijging van de dagelijkse gemiddelde temperatuur van 1°C een toename van bijna 1 procent in nierziekten. De mensen die hier het meest door worden getroffen zijn vrouwen, kinderen jonger dan 4 jaar en mensen ouder dan 80 jaar.

Het verband tussen temperatuur en nieraandoeningen was het duidelijkst op de dag van blootstelling aan extreme temperaturen, maar ook één tot twee dagen na blootstelling was er nog een duidelijke link te zien.

In het artikel stellen de auteurs dat de studie 'sterk bewijs levert dat er in de context van de opwarming van de aarde meer strategieën en beleid ontwikkeld moeten worden om hittegerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen.'

De auteurs adviseren overheden om in het overheidsbeleid rond klimaatverandering interventies op nemen die met name gericht zijn op specifieke doelgroepen onder wie vrouwen, kinderen, adolescenten en ouderen, omdat zij kwetsbaarder zijn voor hitte waar het gaat om aandoeningen aan de nieren.

'Bovendien moet er aandacht komen voor lage- en middeninkomenslanden zoals Brazilië, waar betrouwbare hittewaarschuwingssystemen en preventieve maatregelen nog onvoldoende zijn.'

Het onderzoek bekijkt de relatie tussen temperatuurveranderingen en nierziekte en concludeert dat 7,4 procent van alle ziekenhuisopnames bij nierziekte kan worden toegeschreven aan een stijging van de temperatuur. In Brazilië - waar het onderzoek zich op richtte - kwam dit tussen 2000 en 2015 overeen met ruim 202.000 gevallen van nierziekte. De studie, geleid door twee hoogleraren Planetary Health aan de Australische Monash University en tevens verbonden aan de Universiteit van São Paulo, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het kwantificeert voor het eerst het risico op ziekenhuisopname bij nierziekten gelinkt aan de omgevingstemperatuur. De onderzoekers gebruikten hiervoor dagelijkse gegevens rond ziekenhuisopnames van 1816 steden in Brazilië.In 2017 noemde een artikel in The Lancet nierziekten al een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid. Het sprak over naar schatting bijna 2,6 miljoen sterfgevallen per jaar die zijn te wijten aan een verminderde nierfunctie. Het benadrukte dat het aantal sterfgevallen door nierziekte met 26,6 procent was toegenomen in vergelijking met tien jaar eerder. Die stijging zou volgens de nieuwe studie deels veroorzaakt zijn door klimaatverandering.De onderzoekers keken naar een totaal van 2.726.886 geregistreerde ziekenhuisopnames voor nierziekten tijdens de onderzoeksperiode. Volgens de auteurs betekent elke stijging van de dagelijkse gemiddelde temperatuur van 1°C een toename van bijna 1 procent in nierziekten. De mensen die hier het meest door worden getroffen zijn vrouwen, kinderen jonger dan 4 jaar en mensen ouder dan 80 jaar.Het verband tussen temperatuur en nieraandoeningen was het duidelijkst op de dag van blootstelling aan extreme temperaturen, maar ook één tot twee dagen na blootstelling was er nog een duidelijke link te zien.In het artikel stellen de auteurs dat de studie 'sterk bewijs levert dat er in de context van de opwarming van de aarde meer strategieën en beleid ontwikkeld moeten worden om hittegerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen.'De auteurs adviseren overheden om in het overheidsbeleid rond klimaatverandering interventies op nemen die met name gericht zijn op specifieke doelgroepen onder wie vrouwen, kinderen, adolescenten en ouderen, omdat zij kwetsbaarder zijn voor hitte waar het gaat om aandoeningen aan de nieren.'Bovendien moet er aandacht komen voor lage- en middeninkomenslanden zoals Brazilië, waar betrouwbare hittewaarschuwingssystemen en preventieve maatregelen nog onvoldoende zijn.'