De campagne, Dementia Uncovered, bestaat uit een reeks confronterende video's die aantonen dat dementie zoveel meer is dan geheugenverlies. Dankzij de ervaringen van vier mensen maken we kennis met de verschillende oorzaken van dementie.

Welke hersenziekten veroorzaken dementie?

In onze contreien is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende oorzaak van dementie. Ongeveer twee personen met dementie op drie lijdt aan een ziekte van Alzheimer.

Andere hersenziekten die tot dementie leiden zijn vasculaire dementie (bv veroorzaakt door verschillende beroertes), dementie met Lewy lichaampjes (een neurodegeneratieve hersenziekte die qua symptomen bestaat uit een mengvorm van symptomen van Parkinson en Alzheimer), en frontotemporale dementie of ook frontale kwabdementie genoemd.

Ziekte van Alzheimer

Vasculaire dementie

Frontale kwabdementie

Lewy body dementie

Wat is dementie?

Dementie omschrijft de symptomen die het gevolg zijn van een hersenziekte. Een diagnose 'dementie' zegt dus niets over de oorzaak ervan. Het is als het ware een parapluterm vermits tal van hersenziekten tot dementie kunnen leiden.

Eén persoon op vijf ontwikkelt een bepaalde vorm van dementie. Leeftijd is de belangrijkste riscofactor: hoe ouder men wordt, hoe groter de kans op dementie. Vermits we met zijn allen alsmaar ouder worden, wordt ook het absolute aantal personen met dementie groter. Naar verwachting zal het aantal personen met dementie in onze samenleving tegen 2050 verdrievoudigen als gevolg van de vergrijzing.

Welke symptomen treden op bij dementie?

De symptomen van dementie verschillen van persoon tot persoon en zijn ook afhankelijk van de hersenziekte die de dementie veroorzaakt. Een ziekte van Alzheimer veroorzaakt als eerste symptoom vaak problemen met het recente geheugen, doordat de hippocamus, de hersenstructuur die verantwoordelijk is voor overdracht van informatie van het werkgeheugen naar het permanente (lange-termijn) geheugen, vroegtijdig aangetast wordt. Bij een frontale kwabdementie bestaan de eerste ziektesymptomen vooral uit gedrags- en karakterveranderingen doordat net de frontale hersenkwab vroegtijdig wordt aangetast.

De campagne, Dementia Uncovered, bestaat uit een reeks confronterende video's die aantonen dat dementie zoveel meer is dan geheugenverlies. Dankzij de ervaringen van vier mensen maken we kennis met de verschillende oorzaken van dementie.In onze contreien is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende oorzaak van dementie. Ongeveer twee personen met dementie op drie lijdt aan een ziekte van Alzheimer.Andere hersenziekten die tot dementie leiden zijn vasculaire dementie (bv veroorzaakt door verschillende beroertes), dementie met Lewy lichaampjes (een neurodegeneratieve hersenziekte die qua symptomen bestaat uit een mengvorm van symptomen van Parkinson en Alzheimer), en frontotemporale dementie of ook frontale kwabdementie genoemd. Dementie omschrijft de symptomen die het gevolg zijn van een hersenziekte. Een diagnose 'dementie' zegt dus niets over de oorzaak ervan. Het is als het ware een parapluterm vermits tal van hersenziekten tot dementie kunnen leiden.Eén persoon op vijf ontwikkelt een bepaalde vorm van dementie. Leeftijd is de belangrijkste riscofactor: hoe ouder men wordt, hoe groter de kans op dementie. Vermits we met zijn allen alsmaar ouder worden, wordt ook het absolute aantal personen met dementie groter. Naar verwachting zal het aantal personen met dementie in onze samenleving tegen 2050 verdrievoudigen als gevolg van de vergrijzing.De symptomen van dementie verschillen van persoon tot persoon en zijn ook afhankelijk van de hersenziekte die de dementie veroorzaakt. Een ziekte van Alzheimer veroorzaakt als eerste symptoom vaak problemen met het recente geheugen, doordat de hippocamus, de hersenstructuur die verantwoordelijk is voor overdracht van informatie van het werkgeheugen naar het permanente (lange-termijn) geheugen, vroegtijdig aangetast wordt. Bij een frontale kwabdementie bestaan de eerste ziektesymptomen vooral uit gedrags- en karakterveranderingen doordat net de frontale hersenkwab vroegtijdig wordt aangetast.