"De programmamakers hebben de Werkgroep Verder en het expertisecentrum VLESP om advies gevraagd. Het nummer van de Zelfmoordlijn werd weliswaar vermeld, maar de beelden waren expliciet en confronterend", antwoordt Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Piet De Bruyn (N-VA).

Herinnering aan de pijn

In het uur na het einde van het betrokken programma ontving de Zelfmoordlijn 1813 zeven keer zoveel oproepen als de week voordien. "Heel wat oproepers verwezen naar de uitzending. Ze werden door het epxliciet in beeld brengen van de methode herinnerd aan de pijn van het verlies van een dierbare of werden hierdoor terug geconfronteerd met de eigen zelfmoordgedachten. Ook in de nasleep van het overlijden van Steve Stevaert werd vastgesteld dat de breed verspreide methode in vergelijking met andere weken tot acht keer meer deel uitmaakte van de zelfmoordplannen van de oproepers", aldus Vandeurzen.

Vandeurzen zal met de Werkgroep Verder, die nabestaanden van een zelfdoding groepeert, en VLESP de implementatie van de mediarichtlijnen over zelfdoding bespreken bij productiehuizen en makers van fictieprogramma's. Deze richtlijnen waarschuwen journalisten dat berichtgeving over dit thema mensen kan aanzetten over te gaan tot suïcidaal gedrag. Journalisten wordt daarom aangeraden hulpbronnen zoals 1813 te vermelden, zelfdoding niet in een sensationele context te plaatsen, methodes van zelfdoding of andere concrete details hierover niet te vermelden of in beeld te brengen en nabestaanden te respecteren.

Sensatie

Waaraan de programmamakers van 'Thuis' zich bezondigden is in de media volgens Vandeurzen geen alleenstaand geval. "We merken meer en meer dat media het nummer 1813 vermelden, maar net daardoor het thema meer in de picture zetten. Het vermelden van dit nummer mag nooit een excuus zijn voor een sensationele berichtgeving over of het tonen van zelfdoding", aldus Vandeurzen.

Ook hierover wil de minister met de Wergroep Verder en VLESP overleggen over hoe hier verder dient mee omgegaan te worden. Met Mediaminister Sven Gatz wil hij overleg om de mediarichtlijnen een nieuwe stimulans te geven "en te voorkomen dat het nummer 1813 wordt getoond zonder dat rekening gehouden wordt met de andere richlijnen", aldus Vandeurzen.

Wie met vragen zit over zelfmoord, kan terecht bij:

De Zelfmoordlijn1813

www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal106

www.tele-onthaal.be

"De programmamakers hebben de Werkgroep Verder en het expertisecentrum VLESP om advies gevraagd. Het nummer van de Zelfmoordlijn werd weliswaar vermeld, maar de beelden waren expliciet en confronterend", antwoordt Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Piet De Bruyn (N-VA). In het uur na het einde van het betrokken programma ontving de Zelfmoordlijn 1813 zeven keer zoveel oproepen als de week voordien. "Heel wat oproepers verwezen naar de uitzending. Ze werden door het epxliciet in beeld brengen van de methode herinnerd aan de pijn van het verlies van een dierbare of werden hierdoor terug geconfronteerd met de eigen zelfmoordgedachten. Ook in de nasleep van het overlijden van Steve Stevaert werd vastgesteld dat de breed verspreide methode in vergelijking met andere weken tot acht keer meer deel uitmaakte van de zelfmoordplannen van de oproepers", aldus Vandeurzen. Vandeurzen zal met de Werkgroep Verder, die nabestaanden van een zelfdoding groepeert, en VLESP de implementatie van de mediarichtlijnen over zelfdoding bespreken bij productiehuizen en makers van fictieprogramma's. Deze richtlijnen waarschuwen journalisten dat berichtgeving over dit thema mensen kan aanzetten over te gaan tot suïcidaal gedrag. Journalisten wordt daarom aangeraden hulpbronnen zoals 1813 te vermelden, zelfdoding niet in een sensationele context te plaatsen, methodes van zelfdoding of andere concrete details hierover niet te vermelden of in beeld te brengen en nabestaanden te respecteren. Waaraan de programmamakers van 'Thuis' zich bezondigden is in de media volgens Vandeurzen geen alleenstaand geval. "We merken meer en meer dat media het nummer 1813 vermelden, maar net daardoor het thema meer in de picture zetten. Het vermelden van dit nummer mag nooit een excuus zijn voor een sensationele berichtgeving over of het tonen van zelfdoding", aldus Vandeurzen. Ook hierover wil de minister met de Wergroep Verder en VLESP overleggen over hoe hier verder dient mee omgegaan te worden. Met Mediaminister Sven Gatz wil hij overleg om de mediarichtlijnen een nieuwe stimulans te geven "en te voorkomen dat het nummer 1813 wordt getoond zonder dat rekening gehouden wordt met de andere richlijnen", aldus Vandeurzen.Wie met vragen zit over zelfmoord, kan terecht bij:De Zelfmoordlijn1813www.zelfmoord1813.beTele-Onthaal106www.tele-onthaal.be