Door de hoge dagtemperaturen tot 34 graden Celsius en de opstapeling van de luchtvervuiling lopen de ozonconcentraties deze week verder op. De ozondrempel zal op verschillende plaatsen overschreden worden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden.

Ozon (O3) op leefniveau wordt gevormd door de inwerking van uv-licht op de aanwezige luchtverontreiniging (zoals stikstofoxiden en vluchtige koolwaterstoffen afkomstig van uitlaatgassen van auto's, de chemische industrie en elektriciteitscentrales) op warme en windstille zomerdagen. Hoe hoger de luchttemperatuur en de intensiteit van de zonnestraling is, hoe intenser die chemische reactie.

Verminderde longcapaciteit

Blootstelling aan hoge ozonconcentraties kan zorgen voor acute gezondheidsklachten zoals irritaties aan de ogen, neus en keel, prikkelende hoest en overgevoeligheid van de longen, maar ook hoofdpijn, braakneigingen en vermoeidheid.

Iedereen, ook gezonde mensen, die in de buitenlucht inspanningen levert, ondervindt bij hoge ozonwaarden een longfunctievermindering van 10 procent en loopt het risico van ontstekingsreacties aan de luchtwegen. De ozon dringt immers diep in de longen door tot in de longblaasjes. De meeste mensen beginnen als reactie spontaan minder diep te ademen, waardoor ook de klachten wat afnemen

Personen met hart- en longziekten, die al een beperkte longfunctie hebben, maar ook gevoelige personen kunnen daar erg onder lijden. Vooral kinderen en ouderen (ouder dan 70) wordt ten zeerste afgeraden activiteiten uit te oefenen die een intense lichamelijke inspanning vereisen. Opmerkelijk is echter dat rokers doorgaans minder last hebben van ozon.

De klachten zijn tijdelijk en na een paar dagen treedt bovendien een zekere gewenning op. Het is momenteel nog niet duidelijk of ozon blijvende schade aan de longen aanricht.

Tips

Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om bij hoge ozonconcentraties volgende maatregelen te nemen:

- lever geen zware inspanningen tussen 12 en 22u;

- blijf binnen indien mogelijk, want de ozonconcentraties zijn er altijd een heel stuk lager dan in de buitenlucht;

- rust zoveel mogelijk

- raadpleeg bij twijfel een arts

Nog meer tips en voorzorgsmaatregelen bij hitte- en ozonpieken

Door de hoge dagtemperaturen tot 34 graden Celsius en de opstapeling van de luchtvervuiling lopen de ozonconcentraties deze week verder op. De ozondrempel zal op verschillende plaatsen overschreden worden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozon (O3) op leefniveau wordt gevormd door de inwerking van uv-licht op de aanwezige luchtverontreiniging (zoals stikstofoxiden en vluchtige koolwaterstoffen afkomstig van uitlaatgassen van auto's, de chemische industrie en elektriciteitscentrales) op warme en windstille zomerdagen. Hoe hoger de luchttemperatuur en de intensiteit van de zonnestraling is, hoe intenser die chemische reactie. Blootstelling aan hoge ozonconcentraties kan zorgen voor acute gezondheidsklachten zoals irritaties aan de ogen, neus en keel, prikkelende hoest en overgevoeligheid van de longen, maar ook hoofdpijn, braakneigingen en vermoeidheid. Iedereen, ook gezonde mensen, die in de buitenlucht inspanningen levert, ondervindt bij hoge ozonwaarden een longfunctievermindering van 10 procent en loopt het risico van ontstekingsreacties aan de luchtwegen. De ozon dringt immers diep in de longen door tot in de longblaasjes. De meeste mensen beginnen als reactie spontaan minder diep te ademen, waardoor ook de klachten wat afnemenPersonen met hart- en longziekten, die al een beperkte longfunctie hebben, maar ook gevoelige personen kunnen daar erg onder lijden. Vooral kinderen en ouderen (ouder dan 70) wordt ten zeerste afgeraden activiteiten uit te oefenen die een intense lichamelijke inspanning vereisen. Opmerkelijk is echter dat rokers doorgaans minder last hebben van ozon.De klachten zijn tijdelijk en na een paar dagen treedt bovendien een zekere gewenning op. Het is momenteel nog niet duidelijk of ozon blijvende schade aan de longen aanricht. Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om bij hoge ozonconcentraties volgende maatregelen te nemen: - lever geen zware inspanningen tussen 12 en 22u; - blijf binnen indien mogelijk, want de ozonconcentraties zijn er altijd een heel stuk lager dan in de buitenlucht; - rust zoveel mogelijk - raadpleeg bij twijfel een arts Nog meer tips en voorzorgsmaatregelen bij hitte- en ozonpieken