De klimaatverandering en daaraan gerelateerde opwarming van de aarde is één van de grote problemen waarmee de wereld vandaag kampt. Ten gevolge van een toegenomen frequentie, intensiteit en duur van hittegolven zullen onze gezondheidssystemen de komende jaren worden uitgedaagd.
...

De klimaatverandering en daaraan gerelateerde opwarming van de aarde is één van de grote problemen waarmee de wereld vandaag kampt. Ten gevolge van een toegenomen frequentie, intensiteit en duur van hittegolven zullen onze gezondheidssystemen de komende jaren worden uitgedaagd. Deze studie toont een toegenomen mortaliteit aan ten gevolge van een hittegolfperiode in de onderzochte ouderenpopulatie. Op vijf jaar tijd, tussen 2013 en 2017, nam het aantal overlijdens in de tien rusthuizen van meer dan duizend bewoners toe: van 152 in 2013 tot 388 in 2017. Al zijn er ook nog andere elementen die een rol kunnen spelen zoals de snelle toename van de gemiddelde leeftijd in WZC's bijvoorbeeld.Van den Wyngaert vestigt de aandacht op kwetsbare groepen die kans hebben om nadelige effecten van hitte te ondervinden. In het verleden werd slechts weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen hoge temperaturen en morbiditeit. Daarenboven waren de gepubliceerde resultaten niet eenduidig. In dit onderzoek werd zowel de mortaliteit als ziekenhuisopnames (als proxy voor morbiditeit) nagegaan. Voor de (huis)arts is het belangrijk om de kwetsbaarheid van ouderen te erkennen tijdens een hittegolfperiode. Anticiperen op extreem warme weersomstandigheden is noodzakelijk door middel van medicamenteuze aanpassingen en een aangepast zorgbeleid. Zo kunnen artsen bijdragen tot een verbeterde levenskwaliteit van ouderen. Voor dokter Van den Wyngaert is er ook nood aan een aangepast hitteplan voor elk rusthuis.Traditioneel reikt Artsenkrant de Prijs van de Jonge Huisarts uit op de familiedag van Domus Medica. Die was dit jaar voorzien op 16 mei in Bokrijk. Dat feestje ging niet door omwille van het coronavirus. Op 24 juni kreeg dokter Ine Van den Wyngaert dan toch een cheque van 2.500 euro geschonken door Rode Kruis Vlaanderen, uit handen van de CEO, professor Philippe Vandekerckhove. Geert Verrijken, hoofdredacteur van Artsenkrant overhandigde de winnaar een klein kunstwerkje.Ine Van den Wyngaert scoorde zeer goed met haar masterproef. Zowel bij de vakjury bemand door professoren huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten als bij de lezers van Artsenkrant was ze top of mind.