Drie op vier assistenten is zinnens deeltijds te gaan werken, 30% zelfs slechts drie dagen per week. Dat meldt de Specialistenkrant over gynaecologie.

Het zeer opmerkelijke cijfermateriaal is afkomstig uit een recente enquête georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). In 2011 waren er in Vlaanderen 135 gynaecologen in opleiding geregistreerd. Zij kregen allen een enquête toegestuurd en de responsrate bedroeg 26%. Daarmee zijn de resultaten representatief, zegt gynaecoloog in opleiding Bram Pouseele in de Specialistenkrant.

Potentiële immigranten

Opvallend cijfer is het hoge aantal potentiële emigranten. Is Vlaanderen niet (meer) aantrekkelijk? Dokter Pouseele nuanceert. Een aantal assistenten is van Nederlandse afkomst en keert na de opleiding gewoon terug naar het thuisland. Desondanks blijft het aantal Vlaamse gynaecologen dat weg wil onwaarschijnlijk hoog liggen.

Ook sterk is dat drie op vier assistenten zegt het beroep slechts deeltijds te willen uitoefenen; 30% zelfs slechts drie dagen per week. Dat heeft alles te maken met de vervrouwelijking. 80 tot 85% van de gynaecologen jonger dan 35 is een vrouw. Van de antwoorden kwam trouwens 91% van vrouwelijke artsen, amper 9% van de respondenten waren mannen. Die mannelijke assistenten blijven opteren voor een voltijdse carrière, zo geven ze zelf aan.

Werk en privé

(Vrouwelijke) gynaecologen wensen werk en privé strikt te scheiden: 87% van de assistenten is voorstander van afgebakende wachten in het weekend én op weekdagen. Er is dan één gynaecoloog van wacht voor alle interventies. Slechts 13% wil op werkdagen altijd bereikbaar zijn en geen enkele gynaecoloog is nog bereid om dag en nacht, 7 op 7, beschikbaar te zijn. De tijden zijn duidelijk veranderd...

Interessant is nog dat assistenten gynaecologie een privé-praktijk minder aantrekkelijk beginnen te vinden omwille van de bijkomende administratieve en organisatorische belasting. De ziekenhuizen winnen dus weer aan aantrekkingskracht, aldus de Specialistenkrant. 84% van de gynaecologen in spe is voorstander van een associatie met alle gynaecologen in het ziekenhuis en wil daarbij een financiële pooling aangaan.
(Gu.V./Ge.V.)

Bijna 9 op 10 assistenten meent dat de algemene gynaecologie en verloskunde nog een toekomst heeft.

Drie op vier wil geen subspecialisatie tijdens de verplichte opleiding. Ondertussen geeft 8 op 10 wel aan zelf plannen te hebben voor verdere subspecialisatie.

81% is tevreden over de opleiding maar het chirurgische luik vindt 65% onvoldoende.

De nieuwe arbeidswet voor artsen in opleiding, van kracht sinds februari 2011 - werkweken mogen gemiddeld maximaal 48 uur duren - onthaalt de grote meerderheid positief. Dat schaadt de opleiding niet, stellen de assistenten gynaecologie in de Specialistenkrant.

Drie op vier assistenten is zinnens deeltijds te gaan werken, 30% zelfs slechts drie dagen per week. Dat meldt de Specialistenkrant over gynaecologie.Het zeer opmerkelijke cijfermateriaal is afkomstig uit een recente enquête georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). In 2011 waren er in Vlaanderen 135 gynaecologen in opleiding geregistreerd. Zij kregen allen een enquête toegestuurd en de responsrate bedroeg 26%. Daarmee zijn de resultaten representatief, zegt gynaecoloog in opleiding Bram Pouseele in de Specialistenkrant.Potentiële immigrantenOpvallend cijfer is het hoge aantal potentiële emigranten. Is Vlaanderen niet (meer) aantrekkelijk? Dokter Pouseele nuanceert. Een aantal assistenten is van Nederlandse afkomst en keert na de opleiding gewoon terug naar het thuisland. Desondanks blijft het aantal Vlaamse gynaecologen dat weg wil onwaarschijnlijk hoog liggen. Ook sterk is dat drie op vier assistenten zegt het beroep slechts deeltijds te willen uitoefenen; 30% zelfs slechts drie dagen per week. Dat heeft alles te maken met de vervrouwelijking. 80 tot 85% van de gynaecologen jonger dan 35 is een vrouw. Van de antwoorden kwam trouwens 91% van vrouwelijke artsen, amper 9% van de respondenten waren mannen. Die mannelijke assistenten blijven opteren voor een voltijdse carrière, zo geven ze zelf aan. Werk en privé(Vrouwelijke) gynaecologen wensen werk en privé strikt te scheiden: 87% van de assistenten is voorstander van afgebakende wachten in het weekend én op weekdagen. Er is dan één gynaecoloog van wacht voor alle interventies. Slechts 13% wil op werkdagen altijd bereikbaar zijn en geen enkele gynaecoloog is nog bereid om dag en nacht, 7 op 7, beschikbaar te zijn. De tijden zijn duidelijk veranderd... Interessant is nog dat assistenten gynaecologie een privé-praktijk minder aantrekkelijk beginnen te vinden omwille van de bijkomende administratieve en organisatorische belasting. De ziekenhuizen winnen dus weer aan aantrekkingskracht, aldus de Specialistenkrant. 84% van de gynaecologen in spe is voorstander van een associatie met alle gynaecologen in het ziekenhuis en wil daarbij een financiële pooling aangaan. (Gu.V./Ge.V.)