Niet iedereen heeft baat bij een griepvaccin. Het wordt vooral aanbevolen aan ouderen, zwangere vrouwen, gezondheidswerkers en kwetsbare groepen, zoals mensen met chronische aandoeningen, waaronder hart- en longziekten, diabetes, lever- en nierziekten, spierziekten, enzovoort. Tot de laatst...

Niet iedereen heeft baat bij een griepvaccin. Het wordt vooral aanbevolen aan ouderen, zwangere vrouwen, gezondheidswerkers en kwetsbare groepen, zoals mensen met chronische aandoeningen, waaronder hart- en longziekten, diabetes, lever- en nierziekten, spierziekten, enzovoort. Tot de laatste categorie behoren ook kinderen met chronische ziekten. Nederlandse onderzoekers gingen na in hoeverre griepvaccinatie nuttig voor hen is. Zeker nu de coronacrisis het aantal beschikbare griepvaccins in het gedrang brengt, leek het hen nuttig de effectiviteit van griepvaccinatie bij sommige risicogroepen onder de loep te nemen. Ze analyseerden elektronische huisartsendossiers over de periode 2004-2015 van kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die vanwege een chronische aandoening in aanmerking kwamen voor griepvaccinatie. Voor bijna 12.000 kinderen keken ze na wie gevaccineerd werd en of gevaccineerde kinderen minder vaak naar de huisarts gingen wegens luchtwegaandoeningen in vergelijking met niet-gevaccineerde kinderen. Ze vonden geen verschil en concluderen dat het aantal luchtweginfecties niet afneemt als kinderen met een chronische aandoening een griepvaccin krijgen.