Toevallig publiceerden ze in dezelfde periode in het gezaghebbende medische vakblad The Lancet Oncology. Maar hun loopbanen zijn erg verschillend. Klinisch psychologe Gaëlle Vanbutsele (33) van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent) werkte voor haar doctoraatsonderzoek een traject uit om patiënten met een terminale ziekte veel vroeger dan tot nu toe gebruikelijk is met palliatieve zorgverlening in contact te brengen. In de tijd die hen nog restte, schrijft ze in haar artikel, verhoogde die aanpak aanzienlijk hun levenskwaliteit.
...