Levensverzekeraar NN en professor Lieven Annemans en zijn team van de UGent deden een onderzoek bij 3.770 Belgen om na te gaan wat hen gelukkig maakt. Donderdag werden de eerste resultaten voorgesteld van een bevraging bij een representatieve steekproef van 1.600 Belgen.

Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat ruim een Belg op drie (35 procent) vandaag zeer gelukkig is met zijn of haar leven. Zij geven hun leven een score van minstens acht op tien. Maar ruim een kwart (28 procent) van de Belgen is niet gelukkig.

De Belgen scoren met gemiddeld 6,55 op 10 lager dan in eerdere, gelijkaardige Europese studies.

Eerlijker

Een mogelijke verklaring voor het lagere cijfer is dat het Nationaal Geluksonderzoek anoniem gebeurde, waardoor de deelnemers een eerlijker antwoord gaven. Anderzijds is er ook een algemene daling van ons welzijn, zoals onlangs ook aangegeven door het Planbureau. Er zijn amper regionale verschillen in het Belgische geluksgevoel: Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn ongeveer even gelukkig. Ook mannen en vrouwen scoren zowat gelijk op algemene levenstevredenheid.

Er zijn daarentegen wel grote generatieverschillen. Zo blijken 60- en 70-plussers gemiddeld het gelukkigst te zijn. De babyboomers, de generatie die na de Tweede Wereldoorlog ter wereld kwam, geven hun leven een score van 7,2 op 10. Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar) daarentegen noteert een magere 6,2 op 10 en is van alle leeftijdsgroepen het minst gelukkig.

De babyboomers hebben over het algemeen goed gespaard. Ze zijn vaak bezig met hun gezondheid en hebben doorheen de jaren weten relativeren

Cynthia Ghysels

Waarom zijn senioren gelukkiger dan dertig- en veertigplussers? Volgens Life Planner Cynthia Ghysels staat de oudere generatie standvastiger in het leven. 'De babyboomers hebben over het algemeen goed gespaard. Ze zijn vaak bezig met hun gezondheid en hebben doorheen de jaren weten relativeren', legt Ghysels uit. 'Senioren zijn milder en richten hun aandacht op wat ze écht willen in het leven. Dit zijn allemaal aspecten die bijdragen tot meer tevredenheid en dus geluk.'

Ook psychologe Sylvie Loumaye heeft een verklaring: 'Vandaag de dag heeft een persoon van 60 jaar een betere gezondheid dan voordien, terwijl ze in het algemeen een lagere familiale last dragen. Ze voelen zich comfortabel in een breed netwerk van relaties die werden opgebouwd gedurende hun hele leven. Op het moment van het pensioen maken ze keuzes die echt bij hen passen, waardoor nieuwe ervaringen hen kennis geven die hun gevoel van bekwaamheid verder vergroot.'

Hoe gelukkig ben jij?

Hoe zit het met jouw geluksgevoel? De Geluk-O-Meter vertelt je hoe tevreden je bent met je relaties, je gezondheid, jouw omgeving, je persoonlijkheid en je status in de maatschappij. Ook je emoties en je algemene tevredenheid krijgen een cijfer. Doe de test!

Geld maakt gelukkig... tot op zekere hoogte

Daarnaast voelen mensen met een financieel stabiele situatie zich gelukkiger dan zij die het minder breed hebben. Maar dat geldt maar tot op een bepaald niveau.

Het verschil in levenstevredenheid tussen iemand uit een gezin met een netto inkomen van 2.000 euro per maand vergeleken met iemand uit een gezin met een netto inkomen van 1.000 euro is gemiddeld groter dan het verschil tussen personen met een netto gezinsinkomen van 4.000 en 3.000 euro. Deze relatie werd eerder al geopperd in buitenlandse studies en is nu ook voor België bevestigd. 'Een financieel zorgeloos leven biedt stabiliteit en gemoedsrust', verklaart professor Annemans. 'Als we echter kijken naar de relatie tussen gezinsinkomen en algemene levenstevredenheid, dan merken we dat deze relatie afvlakt. Geld maakt gelukkig wanneer men weinig heeft, maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit.'

Uit het onderzoek blijkt tot slot nog dat mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie 22 procent minder kans maken om ongelukkig te zijn.

Levensverzekeraar NN en professor Lieven Annemans en zijn team van de UGent deden een onderzoek bij 3.770 Belgen om na te gaan wat hen gelukkig maakt. Donderdag werden de eerste resultaten voorgesteld van een bevraging bij een representatieve steekproef van 1.600 Belgen. Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat ruim een Belg op drie (35 procent) vandaag zeer gelukkig is met zijn of haar leven. Zij geven hun leven een score van minstens acht op tien. Maar ruim een kwart (28 procent) van de Belgen is niet gelukkig. De Belgen scoren met gemiddeld 6,55 op 10 lager dan in eerdere, gelijkaardige Europese studies. Een mogelijke verklaring voor het lagere cijfer is dat het Nationaal Geluksonderzoek anoniem gebeurde, waardoor de deelnemers een eerlijker antwoord gaven. Anderzijds is er ook een algemene daling van ons welzijn, zoals onlangs ook aangegeven door het Planbureau. Er zijn amper regionale verschillen in het Belgische geluksgevoel: Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn ongeveer even gelukkig. Ook mannen en vrouwen scoren zowat gelijk op algemene levenstevredenheid. Er zijn daarentegen wel grote generatieverschillen. Zo blijken 60- en 70-plussers gemiddeld het gelukkigst te zijn. De babyboomers, de generatie die na de Tweede Wereldoorlog ter wereld kwam, geven hun leven een score van 7,2 op 10. Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar) daarentegen noteert een magere 6,2 op 10 en is van alle leeftijdsgroepen het minst gelukkig. Waarom zijn senioren gelukkiger dan dertig- en veertigplussers? Volgens Life Planner Cynthia Ghysels staat de oudere generatie standvastiger in het leven. 'De babyboomers hebben over het algemeen goed gespaard. Ze zijn vaak bezig met hun gezondheid en hebben doorheen de jaren weten relativeren', legt Ghysels uit. 'Senioren zijn milder en richten hun aandacht op wat ze écht willen in het leven. Dit zijn allemaal aspecten die bijdragen tot meer tevredenheid en dus geluk.'Ook psychologe Sylvie Loumaye heeft een verklaring: 'Vandaag de dag heeft een persoon van 60 jaar een betere gezondheid dan voordien, terwijl ze in het algemeen een lagere familiale last dragen. Ze voelen zich comfortabel in een breed netwerk van relaties die werden opgebouwd gedurende hun hele leven. Op het moment van het pensioen maken ze keuzes die echt bij hen passen, waardoor nieuwe ervaringen hen kennis geven die hun gevoel van bekwaamheid verder vergroot.' Daarnaast voelen mensen met een financieel stabiele situatie zich gelukkiger dan zij die het minder breed hebben. Maar dat geldt maar tot op een bepaald niveau. Het verschil in levenstevredenheid tussen iemand uit een gezin met een netto inkomen van 2.000 euro per maand vergeleken met iemand uit een gezin met een netto inkomen van 1.000 euro is gemiddeld groter dan het verschil tussen personen met een netto gezinsinkomen van 4.000 en 3.000 euro. Deze relatie werd eerder al geopperd in buitenlandse studies en is nu ook voor België bevestigd. 'Een financieel zorgeloos leven biedt stabiliteit en gemoedsrust', verklaart professor Annemans. 'Als we echter kijken naar de relatie tussen gezinsinkomen en algemene levenstevredenheid, dan merken we dat deze relatie afvlakt. Geld maakt gelukkig wanneer men weinig heeft, maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit.' Uit het onderzoek blijkt tot slot nog dat mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie 22 procent minder kans maken om ongelukkig te zijn.