Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil dat artsen, huisartsen en specialisten, chirurgen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidszorgbeoefenaars in de toekomst meer melding maken van incidenten met medische hulpmiddelen. Het lanceert daarom maandag aan nieuwe campagne.

Een medisch hulpmiddel is 'een gezondheidsproduct waarmee de medische handeling wordt uitgevoerd'. Het gaat onder meer om verbanden, bloeddrukmeters, heupprotheses, pacemakers of zelfs contactlenzen.

Het FAGG wil mogelijke problemen met die medische hulpmiddelen in kaart brengen. De nieuwe informatiecampagne benadrukt dan ook de wettelijke verplichting voor gezondheidszorgbeoefenaars om incidenten met medische hulpmiddelen te melden. Zo kan het FAGG 'zicht krijgen op incidenten op het terrein en corrigerende maatregelen nemen om de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van medische hulpmiddelen te verbeteren'.

Voor de campagne heeft het FAGG twee voorlichtingsvideo's gemaakt die beschikbaar zijn op de website gewijd aan de campagne www.medischhulpmiddel.be.

Een medisch incident melden kan via www.eenincidentmelden.be.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 'Om de veiligheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te garanderen, is het belangrijk dat iedereen incidenten zo snel mogelijk signaleert: fabrikanten, artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars, maar ook de patiënten zelf. Op die manier kunnen we meteen ingrijpen wanneer dat nodig is.'

Lees meer over de Implant Files

DeImplant Filesis een onderzoek naar het wereldwijde leed veroorzaakt door implantaten die slecht of zelfs helemaal niet getest zijn. Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) bundelde hiervoor de krachten met meer dan 250 journalisten van 58 media uit 36 landen. In België namenKnack,DeTijdenLeSoiraan het journalistieke speurwerk deel. Het onderzoek focust op de veiligheid van implantaten én op de falende controlemechanismen vooraleer ze op de markt komen en eens ze in het lichaam van patiënten zijn geïmplanteerd.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil dat artsen, huisartsen en specialisten, chirurgen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidszorgbeoefenaars in de toekomst meer melding maken van incidenten met medische hulpmiddelen. Het lanceert daarom maandag aan nieuwe campagne. Een medisch hulpmiddel is 'een gezondheidsproduct waarmee de medische handeling wordt uitgevoerd'. Het gaat onder meer om verbanden, bloeddrukmeters, heupprotheses, pacemakers of zelfs contactlenzen. Het FAGG wil mogelijke problemen met die medische hulpmiddelen in kaart brengen. De nieuwe informatiecampagne benadrukt dan ook de wettelijke verplichting voor gezondheidszorgbeoefenaars om incidenten met medische hulpmiddelen te melden. Zo kan het FAGG 'zicht krijgen op incidenten op het terrein en corrigerende maatregelen nemen om de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van medische hulpmiddelen te verbeteren'. Voor de campagne heeft het FAGG twee voorlichtingsvideo's gemaakt die beschikbaar zijn op de website gewijd aan de campagne www.medischhulpmiddel.be. Een medisch incident melden kan via www.eenincidentmelden.be. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 'Om de veiligheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te garanderen, is het belangrijk dat iedereen incidenten zo snel mogelijk signaleert: fabrikanten, artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars, maar ook de patiënten zelf. Op die manier kunnen we meteen ingrijpen wanneer dat nodig is.'