Omdat de radioactieve wolk die ons land bereikte na de ramp in Tsjernobyl sterk verdund was, bleef de blootstelling hier aan radioactieve stofdeeltjes zeer beperkt en vergelijkbaar met de jaarlijkse natuurlijke stralingsdosis. "Dit volstaat niet om de meetbare verhoging van het aantal schildklierafwijkingen te verklaren", aldus de minister.

In ons land doen zich bijvoorbeeld opvallend meer schildklieraandoeningen voor in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, terwijl op basis van het parcours dat de wolk volgde eerder een oost-west verschil kon verwacht worden.

X-stralen in de medische beeldvorming en interventieradiologie zorgen voor een veel hogere dosisbelasting van de bevolking dan Tsjernobyl

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid

De belangrijkste verklaring voor de toename van nieuw ontdekte schildkliertumoren is volgens de minister de nieuwe onderzoekstechniek waardoor steeds meer en kleinere knobbeltjes aangetroffen worden die zeker niet allemaal als kanker kunnen worden bestempeld of tot een klinsch belangrijke aandoening zullen uitgroeien.

Oorzaak onbekend

In een studie uit 2012 verklaart ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg het verschil in ons land door verschillen in diagnostische en therapeutische aanpak in beide landsdelen. "Dat alles betekent echter niet dat er geen reële toename van het aantal schildklierafwijkingen is of kan zijn. Omtrent de oorzaak tasten we nog in het duister", aldus de minister.

Als stralingblootstelling de oorzaak mocht blijken, dient echter eerst en vooral gekeken te worden naar de sterke toename van medische onderzoeken en behandelingen waarbij ioniserende stralen gebruikt worden. De minister viseert hierbij vooral het veelvuldig gebruik van X-stralen in de medische beeldvorming en interventieradiologie. "Deze zorgen voor een veel hogere dosisbelasting van de bevolking dan Tsjernobyl", aldus De Block.

Omdat de radioactieve wolk die ons land bereikte na de ramp in Tsjernobyl sterk verdund was, bleef de blootstelling hier aan radioactieve stofdeeltjes zeer beperkt en vergelijkbaar met de jaarlijkse natuurlijke stralingsdosis. "Dit volstaat niet om de meetbare verhoging van het aantal schildklierafwijkingen te verklaren", aldus de minister. In ons land doen zich bijvoorbeeld opvallend meer schildklieraandoeningen voor in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, terwijl op basis van het parcours dat de wolk volgde eerder een oost-west verschil kon verwacht worden. De belangrijkste verklaring voor de toename van nieuw ontdekte schildkliertumoren is volgens de minister de nieuwe onderzoekstechniek waardoor steeds meer en kleinere knobbeltjes aangetroffen worden die zeker niet allemaal als kanker kunnen worden bestempeld of tot een klinsch belangrijke aandoening zullen uitgroeien. In een studie uit 2012 verklaart ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg het verschil in ons land door verschillen in diagnostische en therapeutische aanpak in beide landsdelen. "Dat alles betekent echter niet dat er geen reële toename van het aantal schildklierafwijkingen is of kan zijn. Omtrent de oorzaak tasten we nog in het duister", aldus de minister. Als stralingblootstelling de oorzaak mocht blijken, dient echter eerst en vooral gekeken te worden naar de sterke toename van medische onderzoeken en behandelingen waarbij ioniserende stralen gebruikt worden. De minister viseert hierbij vooral het veelvuldig gebruik van X-stralen in de medische beeldvorming en interventieradiologie. "Deze zorgen voor een veel hogere dosisbelasting van de bevolking dan Tsjernobyl", aldus De Block.