Kinderen en huisdieren: het kan een hartverwarmende combinatie zijn. De hond of kat als lievelingscompagnon van de kleine kan echter ook risico's inhouden. Bij een herevaluatie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bedoeld zijn om ectoparasieten (vlooien en teken) te bestrijden of te vermijden, zijn de Fransen ervan overtuigd geraakt dat die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Zo schadelijk dat ze verboden moeten worden in afwachting van nieuwe maatrgelen.

Het Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses) en het Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) hebben 76 anti-parasitaire halsbanden voor gezelschapsdieren van de markt gehaald. De nationale vergunning voor het in handel brengen is geschorst of geschrapt. De zogenaamde teken- en/of vlooienband is daarmee letterlijk naar de vuilnisbak verwezen omdat langdurige blootstelling bij kinderen schadelijk zou zijn. Alleen al huidcontact met het dier dat een vlooien- en/of tekenbandje draagt, zou risico's inhouden voor (kleine) kinderen. De halsbanden waarover het gaat bevatten immers dimpylate (diazinon), tetrachlorvinphos of propoxur.

Belangrijk is wel dat Frankrijk alleen die producten verbiedt die alleen in Frankrijk werden vergund, en niet via de zogenaamde wederzijdse erkenning of decentrale procedure die gelijktijdig in meerdere lidstaten wordt vergund. Dat betekent echter niet dat Europa de Franse beslissing niet volgt. Zo kreeg de Veterinary Coordination group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures (CMDv), zo nodig met de hulp van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), de opdracht om na te gaan of het niet nuttig kan zijn om toch maatregelen te treffen voor de anti-parasitaire halsbanden die vergund zijn in andere lidstaten.

Het Belgische FAGG vraagt alvast om, tot die beslissing is gevallen, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en de bijsluiters niet alleen te lezen, maar de adviezen erin ook te volgen. In België zijn negen halsbanden in de handel die propoxur of dimpylate bevatten.

Désirée De PootBron: de Apotheker

Kinderen en huisdieren: het kan een hartverwarmende combinatie zijn. De hond of kat als lievelingscompagnon van de kleine kan echter ook risico's inhouden. Bij een herevaluatie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bedoeld zijn om ectoparasieten (vlooien en teken) te bestrijden of te vermijden, zijn de Fransen ervan overtuigd geraakt dat die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Zo schadelijk dat ze verboden moeten worden in afwachting van nieuwe maatrgelen. Het Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses) en het Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) hebben 76 anti-parasitaire halsbanden voor gezelschapsdieren van de markt gehaald. De nationale vergunning voor het in handel brengen is geschorst of geschrapt. De zogenaamde teken- en/of vlooienband is daarmee letterlijk naar de vuilnisbak verwezen omdat langdurige blootstelling bij kinderen schadelijk zou zijn. Alleen al huidcontact met het dier dat een vlooien- en/of tekenbandje draagt, zou risico's inhouden voor (kleine) kinderen. De halsbanden waarover het gaat bevatten immers dimpylate (diazinon), tetrachlorvinphos of propoxur. Belangrijk is wel dat Frankrijk alleen die producten verbiedt die alleen in Frankrijk werden vergund, en niet via de zogenaamde wederzijdse erkenning of decentrale procedure die gelijktijdig in meerdere lidstaten wordt vergund. Dat betekent echter niet dat Europa de Franse beslissing niet volgt. Zo kreeg de Veterinary Coordination group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures (CMDv), zo nodig met de hulp van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), de opdracht om na te gaan of het niet nuttig kan zijn om toch maatregelen te treffen voor de anti-parasitaire halsbanden die vergund zijn in andere lidstaten. Het Belgische FAGG vraagt alvast om, tot die beslissing is gevallen, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en de bijsluiters niet alleen te lezen, maar de adviezen erin ook te volgen. In België zijn negen halsbanden in de handel die propoxur of dimpylate bevatten. Désirée De PootBron: de Apotheker