Aan de deelnemers wordt gevraagd in welke mate hypothetische gezondheidsproblemen zoals pijn, een depressie, een handicap ... een impact hebben op hun levenskwaliteit. Zo kunnen de beleidsmakers realistische doelstellingen vastleggen. Men kan ook nagaan welke patiëntengroepen relatief minder goed bedeeld zijn en men kan de werkzaamheid van nieuwe behandelingen beter evalueren.

Eén maateenheid hierbij is de QALY (Quality-adjusted Life Years). Bij de berekening van QALY's worden niet alleen de gewonnen levensjaren in aanmerking genomen om de werkzaamheid van een interventie te evalueren, maar wordt ook rekening gehouden met de levenskwaliteit in die gewonnen levensjaren. Men spreekt dan van een 'een levensjaar gecorrigeerd voor levenskwaliteit'. Zo zal een behandeling die de patiënt een bijkomend gezond levensjaar oplevert, een hogere 'waarde' krijgen dan een behandeling die het leven wel met een jaar verlengt, maar in slechte gezondheid door de slechte nevenwerkingen.

'Voor het eerst zullen we in staat zijn om met Belgische waarden te werken', aldus het KCE. 'Ook de verhouding tussen de kosten en de werkzaamheid wordt met QALY's berekend, en dient als basis voor de beslissing tot terugbetaling door de ziekteverzekering.' De namen van 10.000 personen zijn geloot uit het Rijksregister. Het onderzoeksbureau Profacts zal een aantal van deze personen contacteren voor een interview. Doel is tot 1.000 geldige interviews te komen.

Aan de deelnemers wordt gevraagd in welke mate hypothetische gezondheidsproblemen zoals pijn, een depressie, een handicap ... een impact hebben op hun levenskwaliteit. Zo kunnen de beleidsmakers realistische doelstellingen vastleggen. Men kan ook nagaan welke patiëntengroepen relatief minder goed bedeeld zijn en men kan de werkzaamheid van nieuwe behandelingen beter evalueren.Eén maateenheid hierbij is de QALY (Quality-adjusted Life Years). Bij de berekening van QALY's worden niet alleen de gewonnen levensjaren in aanmerking genomen om de werkzaamheid van een interventie te evalueren, maar wordt ook rekening gehouden met de levenskwaliteit in die gewonnen levensjaren. Men spreekt dan van een 'een levensjaar gecorrigeerd voor levenskwaliteit'. Zo zal een behandeling die de patiënt een bijkomend gezond levensjaar oplevert, een hogere 'waarde' krijgen dan een behandeling die het leven wel met een jaar verlengt, maar in slechte gezondheid door de slechte nevenwerkingen.'Voor het eerst zullen we in staat zijn om met Belgische waarden te werken', aldus het KCE. 'Ook de verhouding tussen de kosten en de werkzaamheid wordt met QALY's berekend, en dient als basis voor de beslissing tot terugbetaling door de ziekteverzekering.' De namen van 10.000 personen zijn geloot uit het Rijksregister. Het onderzoeksbureau Profacts zal een aantal van deze personen contacteren voor een interview. Doel is tot 1.000 geldige interviews te komen.