Experten roepen op tot vaccinatieplan voor oudere volwassen bevolking

© Belga Image

De vaccinatiegraad bij Belgische 65-plussers ligt vaak nog te laag. Dat terwijl een goed vaccinatieplan kan bijdragen aan gezond ouder worden. Daarom roepen de Belgische Vereniging voor Gerontologie & Geriatrie (BVGG) en de recent opgerichte Adult immunization Board (AiB), een team wetenschappers dat de voortgang van immunisatieprogramma’s voor volwassen wil opvolgen, in het kader van de Europese vaccinatieweek de overheid op tot actie.

De Belgische bevolking blijft vergrijzen. In 2020 was 26 procent van de Belgen ouder dan 67. Volgens projecties van statistiekbureau Statbel zal dat tegen 2070 39 procent worden. Daardoor wint investeren in gezond ouder worden enkel maar aan belang. 

Naast een evenwichtige voeding en voldoende beweging, vormt een preventief gezondheidsbeleid een belangrijke pijler die bijdraagt aan een gezonde oude dag. In zo’n preventief gezondheidsbeleid speelt vaccinatie een belangrijke rol. In België ligt de vaccinatiegraad bij kinderen hoog, maar zakt dat cijfer gevoelig bij oudere leeftijdsgroepen.

Zo schommelt de vaccinatiegraad bij jonge kinderen in Vlaanderen tussen de 92,9 en 96,1 procent. Dat cijfer daalt tot 70 procent voor griep bij Vlaamse 65-plussers en voor pneumokokken zelfs tot 18,7 procent bij de volwassen doelpopulatie. Daarom roepen experts in veroudering, ouderenzorg en gezondheid op tot een vaccinatie-actieplan voor de oudere bevolking. Het gaat dan onder meer om meer financiering voor onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe vaccins, voorlichtingscampagnes en het onderstrepen van de noodzaak van vaccinatie bij ouderen.

‘Om onze ouder wordende bevolking zo lang mogelijk gezond te houden, roepen we alle regeringen in België op om prioriteit te geven aan investeringen in gezond ouder worden en de vaccinatie van volwassenen’, besluit professor Johan Flamaing, diensthoofd Geriatrie aan het UZ Leuven en covoorzitter van het BVGG. De Europese vaccinatieweek loopt van 24 tot 30 april. De focus ligt dit jaar op vaccinaties en reizen.

Partner Content