Uit een bevraging in 2013 bleek volgens Veto dat 6,2 procent van alle studenten tijdens examens zijn toevlucht nam tot stimulerende medicijnen zoals rilatine. Volgens Maura Sisk van het Studentengezondheidscentrum deed de helft dat zonder medische aandoening en dus louter als stimulerend middel.

Uit getuigenissen van studenten in Veto blijkt echter dat artsen ondanks de gezondheidsrisico's dit ook zonder medische reden veelvuldig voorschrijven. De medicatie wordt ook onderling aan mekaar doorgegeven.

Dopingcontroles

De vicerectoren Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt en Studentenbeleid Rik Gosselink stellen in Veto dat rilatinegebruik niet onder examenfraude valt. "Het is immers moeilijk te onderbouwen of het effectief examenresultaten beïnvloedt. Ook kunnen we moeilijk aantonen dat de studenten rilatine nemen. Dopingcontroles aan een universiteit zijn onhaalbaar", aldus Pollefeyt hierbij verwijzend naar "alle juridische discussies die hiermee zouden gepaard gaan".

In een reactie wijst Tytgat op het feit dat de opsporing van rilatine na gebruik technisch echter wel degelijk heel haalbaar is.

Groot pijnpunt

Marie Vanwingh, voorzitster van de Studentenraad van de KU Leuven, zegt dat haar organisatie nog geen formeel standpunt heeft ingenomen over deze kwestie. Wel vindt ze het een groot pijnpunt "dat de KU Leuven terzake nog geen beleid ontwikkeld heeft". "Men zou tenminste toch kunnen aangeven waar men naartoe wil met deze problematiek. Men dient hierbij in de eerste plaats de oorzaken te analyseren en te bekijken waar men zelf kan interveniëren. Ik denk hierbij aan de wijze waarop nu de examens georganiseerd worden", aldus Vanwingh.

(Belga/TE)

Uit een bevraging in 2013 bleek volgens Veto dat 6,2 procent van alle studenten tijdens examens zijn toevlucht nam tot stimulerende medicijnen zoals rilatine. Volgens Maura Sisk van het Studentengezondheidscentrum deed de helft dat zonder medische aandoening en dus louter als stimulerend middel. Uit getuigenissen van studenten in Veto blijkt echter dat artsen ondanks de gezondheidsrisico's dit ook zonder medische reden veelvuldig voorschrijven. De medicatie wordt ook onderling aan mekaar doorgegeven. De vicerectoren Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt en Studentenbeleid Rik Gosselink stellen in Veto dat rilatinegebruik niet onder examenfraude valt. "Het is immers moeilijk te onderbouwen of het effectief examenresultaten beïnvloedt. Ook kunnen we moeilijk aantonen dat de studenten rilatine nemen. Dopingcontroles aan een universiteit zijn onhaalbaar", aldus Pollefeyt hierbij verwijzend naar "alle juridische discussies die hiermee zouden gepaard gaan". In een reactie wijst Tytgat op het feit dat de opsporing van rilatine na gebruik technisch echter wel degelijk heel haalbaar is. Marie Vanwingh, voorzitster van de Studentenraad van de KU Leuven, zegt dat haar organisatie nog geen formeel standpunt heeft ingenomen over deze kwestie. Wel vindt ze het een groot pijnpunt "dat de KU Leuven terzake nog geen beleid ontwikkeld heeft". "Men zou tenminste toch kunnen aangeven waar men naartoe wil met deze problematiek. Men dient hierbij in de eerste plaats de oorzaken te analyseren en te bekijken waar men zelf kan interveniëren. Ik denk hierbij aan de wijze waarop nu de examens georganiseerd worden", aldus Vanwingh. (Belga/TE)