Ri De Ridder is door de raad van bestuur van Dokters van de Wereld verkozen tot nieuwe voorzitter voor de komende drie jaar. De Ridder stond als directeur-generaal 12 jaar lang aan het hoofd van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

Ri De Ridder startte zijn carrière in 1976 als arts en lag mee aan de basis van de eerste wijkgezondheidscentra in Vlaanderen. Vanaf 1997 ging De Ridder aan de slag als adviseur en adjunct-kabinetschef bij opeenvolgende ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zaken om in 2005 directeur-generaal van het Riziv te worden.

'Wat mij aanspreekt bij Dokters van de Wereld is dat zij vechten voor het recht op zorg voor iedereen, of die nu dakloos, druggebruiker, vluchteling of sans-papiers zijn. We mogen niet evolueren naar een zorgsysteem waarbij enkel de 'gegoede' burgers toegang krijgen tot zorg,' klinkt het.

Voor De Ridder is dit voorzitterschap een logische vervolgstap in zijn loopbaan. 'Dokters van de Wereld streeft naar een inclusief zorgsysteem dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor wie bijvoorbeeld geen geld, dak of papieren heeft. Het idee dat ook de zwaksten recht hebben op een arts zou een evidentie moeten zijn maar wordt dat steeds minder', zegt De Ridder.

De nieuwe voorzitter wil werk maken van een vereenvoudiging van het Belgische zorgsysteem. Ook vindt hij het huidige geneesmiddelenbeleid niet langer houdbaar. 'Dit jaar werd het budget voor de geneesmiddelen alleen al met 300 miljoen euro overschreden', zegt De Ridder. ' Binnenkort zal onze sociale zekerheid dit niet meer kunnen dragen en zullen we gedwongen worden te besparen op andere pijlers van onze gezondheidszorg, ten koste van de toegang tot zorg voor de gewone Belg.'

Dokters van de Wereld ontstond in 1980 uit Artsen Zonder Grenzen/Médecins Sans Frontières. De Franse oprichters van Dokters van de Wereld vonden dat ze naast medische zorg ook mensenrechtenschendingen openbaar moesten maken. Dokters van de Wereld was een pionier in de humanitaire hulp door zijn focus te verbreden naar westerse landen. In 1997 werd ook de Belgische afdeling opgericht.

Ri De Ridder is door de raad van bestuur van Dokters van de Wereld verkozen tot nieuwe voorzitter voor de komende drie jaar. De Ridder stond als directeur-generaal 12 jaar lang aan het hoofd van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Ri De Ridder startte zijn carrière in 1976 als arts en lag mee aan de basis van de eerste wijkgezondheidscentra in Vlaanderen. Vanaf 1997 ging De Ridder aan de slag als adviseur en adjunct-kabinetschef bij opeenvolgende ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zaken om in 2005 directeur-generaal van het Riziv te worden. 'Wat mij aanspreekt bij Dokters van de Wereld is dat zij vechten voor het recht op zorg voor iedereen, of die nu dakloos, druggebruiker, vluchteling of sans-papiers zijn. We mogen niet evolueren naar een zorgsysteem waarbij enkel de 'gegoede' burgers toegang krijgen tot zorg,' klinkt het.Voor De Ridder is dit voorzitterschap een logische vervolgstap in zijn loopbaan. 'Dokters van de Wereld streeft naar een inclusief zorgsysteem dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor wie bijvoorbeeld geen geld, dak of papieren heeft. Het idee dat ook de zwaksten recht hebben op een arts zou een evidentie moeten zijn maar wordt dat steeds minder', zegt De Ridder. De nieuwe voorzitter wil werk maken van een vereenvoudiging van het Belgische zorgsysteem. Ook vindt hij het huidige geneesmiddelenbeleid niet langer houdbaar. 'Dit jaar werd het budget voor de geneesmiddelen alleen al met 300 miljoen euro overschreden', zegt De Ridder. ' Binnenkort zal onze sociale zekerheid dit niet meer kunnen dragen en zullen we gedwongen worden te besparen op andere pijlers van onze gezondheidszorg, ten koste van de toegang tot zorg voor de gewone Belg.'Dokters van de Wereld ontstond in 1980 uit Artsen Zonder Grenzen/Médecins Sans Frontières. De Franse oprichters van Dokters van de Wereld vonden dat ze naast medische zorg ook mensenrechtenschendingen openbaar moesten maken. Dokters van de Wereld was een pionier in de humanitaire hulp door zijn focus te verbreden naar westerse landen. In 1997 werd ook de Belgische afdeling opgericht.