Enkel artsen, tandartsen en vroedvrouwen mogen homeopathie beoefenen

© Thinkstock

Homeopathie beoefenen zal in de toekomst enkel kunnen door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en dat enkel als aanvulling op hun zorgberoep.

Homeopathie beoefenen zal in de toekomst enkel kunnen door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en dat enkel als aanvulling op hun zorgberoep. Ze zullen ook over een “ernstig” diploma homeopathie moeten beschikken, wat neerkomt op minstens 600 uur theorie en 200 uur stage. Dat staat in een koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd. De tekst voorziet ook in overgangsmaatregelen voor wie de praktijk nu uitoefent, maar geen arts, tandarts of vroedvrouw is. Ons land telt 340 homeopaten die bij een beroepsvereniging aangesloten zijn. Daarvan heeft meer dan 20 procent geen enkele medische of paramedische opleiding genoten. De cijfers over hoeveel Belgen een beroep doen op een homeopaat lopen nogal uiteen. Een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2009 had het over 4 procent van de bevolking dat het voorbije jaar een homeopaat had bezocht, terwijl opiniepeilingsinstituut IPSOS in mei 2011 schatte dat 40 procent van de gezinnen er een beroep op deed, legde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx na afloop van de ministerraad uit.

Ze benadrukt het belang van een regeling voor de erkenningsvoorwaarden. Een aantal beroepsuitoefenaars is ernstig en heeft het welzijn van de patiënt voor ogen. Maar in sommige gevallen worden volgens haar uitwassen vastgesteld, die zelfs de sektarische toer opgaan en het leven van patiënten in gevaar brengen. Daarom legt ze criteria vast waaraan homeopaten voortaan moeten beantwoorden.

Voor alle duidelijkheid: de ziekteverzekering betaalt homeopathische geneesmiddelen niet terug, omdat er geen ‘evidence based medicine’ over bestaat, aldus Onkelinx. Wel is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via een aanvullende ziekteverzekering.

De uitoefening zal enkel mogen door artsen, tandartsen en vroedvrouwen. Niemand zal de titel van homeopaat afzonderlijk mogen voeren. Hij zal enkel kunnen als aanvulling op de basisopleiding van de beoefenaar (bijvoorbeeld tandarts-homeopaat). De homeopaat zal een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs en zal zich moeten laten registreren bij de bevoegde minister. Op overtredingen staan sancties tot 6 maanden cel en 30.000 euro boete.

Overgangsmaatregelen

Voor de zowat 50 beoefenaars die geen arts, tandarts of vroedvrouw zijn, worden overgangsmaatregelen voorzien. Het kan enkel gaan om beoefenaars van een gezondheidszorg beroep met een minimumopleiding van bachelor en die minstens een jaar een erkende opleiding homeopathie hebben gevolgd.

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het kb moeten ze hun registratieaanvraag indienen. Dat moet hen voldoende tijd geven hun opleiding af te werken. Vooraleer ze een behandeling starten, moeten ze nagaan of een patiënt over een recent door een arts opgestelde diagnose beschikt. (Belga/INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content