De dagen worden korter, de blaadjes veranderen van kleur... Hoog tijd om je warm in te duffelen, je wandelschoenen aan te trekken en te genieten van een herfstwandeling in het bos. In deze tijd van het jaar ligt het bos bezaaid met kastanjes, bladeren en paddenstoelen. Dat niet alle paddenstoelen eetbaar zijn, weet u ongetwijfeld. Maar wat doet u als u of uw kind toch een giftig exemplaar opeet...

De dagen worden korter, de blaadjes veranderen van kleur... Hoog tijd om je warm in te duffelen, je wandelschoenen aan te trekken en te genieten van een herfstwandeling in het bos. In deze tijd van het jaar ligt het bos bezaaid met kastanjes, bladeren en paddenstoelen. Dat niet alle paddenstoelen eetbaar zijn, weet u ongetwijfeld. Maar wat doet u als u of uw kind toch een giftig exemplaar opeet? Wat stel je vast na het eten van giftige paddenstoelen? - Je voelt je vaak (erg) ziek: je hebt last van maag- en darmproblemen, zoals diarree, misselijkheid en heftig overgeven. - Soms heb je stekende hoofdpijn. - Zweten, loopneus, tranenvloed, speekselvloed en ademhalingsmoeilijkheden zijn symptomen. - Je kunt in een euforische stemming komen of andere gedragsveranderingen tonen (opwinding, verwardheid en hallucinaties). - Je hebt een verminderd bewustzijn (suf) of raakt bewusteloos. Dit doe je bij een vergiftiging - Bel meteen het Antigifcentrum op het nummer 070/245.245. Bezorg hen de nodige informatie: - de leeftijd en het gewicht van degene die de paddenstoelen at; - welke paddenstoelen geplukt en gegeten werden; - de tijd tussen het plukken en het eten; - de manier waarop de paddenstoelen eventueel klaargemaakt werden; - de toestand van degene die de paddenstoelen at. - Volg het advies van het Antigifcentrum strikt op. - Alarmeer indien nodig ook 112 voor gespecialiseerde hulp. - Controleer het bewustzijn en de ademhaling. Geef onmiddellijk hulp bij bewusteloosheid of ademhalingsstilstand. Als je het slachtoffer in stabiele zijligging legt, doe dat dan bij voorkeur op de linkerzijde. - Is reanimatie nodig? Doe dat dan zonder mond-op-mondbeademing. Beperk je tot het geven van borstcompressies en reanimeer bij voorkeur niet in een kleine, gesloten ruimte. De ademlucht van degene die de paddenstoelen at, kan giftige stoffen bevatten.