Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met antilichamen al voldoende beschermd zijn na één spuit van een coronavaccin. Dat komt omdat het immuunsysteem al een eerste keer geprikkeld werd door de ziekte zelf.

In Nederland besliste de Gezondheidsraad al om mensen die het afgelopen half jaar covid-19 gehad hebben, maar één dosis toe te dienen, omdat zij nog minstens 6 maanden antistoffen in hun bloed hebben. In ons land buigt de Hoge Gezondheidsraad zich donderdagnamiddag over de kwestie.

Een positieve beslissing zou alleszins een versnelling in de vaccinatiecampagne kunnen betekenen. De tweede prik zou dan overbodig zijn en kunnen worden doorgegeven om de vaccinatie sneller te doen verlopen. Al is nog niet duidelijk hoe dat praktisch en logistiek allemaal zal verlopen.

Is dat een goed idee, of zijn we toch beter wat voorzichtiger?

Op de website Gezondheid en Wetenschap, een website in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, waarschuwen wetenschappers om niet te hard van stapel te lopen. Het klopt dat personen die covid-19 hebben doorgemaakt, met of zonder symptomen, meer antistoffen blijken te ontwikkelen na de eerste dosis van het vaccin. De beschikbare studies zijn echter nog te beperkt om grote conclusies te trekken en de strategie aan te passen. Er zijn op dit moment nog meer vragen dan antwoorde. We wachten beter het resultaat van grotere studies af.

Zo weten we niet hoeveel antistoffen je moet hebben om beschermd te zijn na één vaccindosis en hoe lang ze in het lichaam blijven. Het is mogelijk dat de eerste dosis tot een boost in antilichamen leidt, die daarna snel afneemt. En ben je ook beschermd na een lichte corona-infectie? Tot hoelang na een infectie volstaat één dosis?

Om zeker te zijn dat iemand vooraf voldoende antistoffen heeft, zou er voor iedereen een antistofbepaling moeten gebeuren. Dat is praktisch en logistiek onhaalbaar.

Daarnaast is het nog niet duidelijk in welke mate één dosis voldoende kan beschermen tegen herinfectie met een van de varianten van het coronavirus.

Tot slot rijzen ook vragen wat betreft de aansprakelijkheid. De vaccins, behalve dat van Johnson & Johnson, zijn immers goedgekeurd in functie van twee dosissen. Ook alle studies gebeurden op basis van twee dosissen. Afwijken van dat protocol kan tot juridisch getouwtrek leiden bij problemen.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met antilichamen al voldoende beschermd zijn na één spuit van een coronavaccin. Dat komt omdat het immuunsysteem al een eerste keer geprikkeld werd door de ziekte zelf. In Nederland besliste de Gezondheidsraad al om mensen die het afgelopen half jaar covid-19 gehad hebben, maar één dosis toe te dienen, omdat zij nog minstens 6 maanden antistoffen in hun bloed hebben. In ons land buigt de Hoge Gezondheidsraad zich donderdagnamiddag over de kwestie. Een positieve beslissing zou alleszins een versnelling in de vaccinatiecampagne kunnen betekenen. De tweede prik zou dan overbodig zijn en kunnen worden doorgegeven om de vaccinatie sneller te doen verlopen. Al is nog niet duidelijk hoe dat praktisch en logistiek allemaal zal verlopen. Is dat een goed idee, of zijn we toch beter wat voorzichtiger? Op de website Gezondheid en Wetenschap, een website in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, waarschuwen wetenschappers om niet te hard van stapel te lopen. Het klopt dat personen die covid-19 hebben doorgemaakt, met of zonder symptomen, meer antistoffen blijken te ontwikkelen na de eerste dosis van het vaccin. De beschikbare studies zijn echter nog te beperkt om grote conclusies te trekken en de strategie aan te passen. Er zijn op dit moment nog meer vragen dan antwoorde. We wachten beter het resultaat van grotere studies af.Zo weten we niet hoeveel antistoffen je moet hebben om beschermd te zijn na één vaccindosis en hoe lang ze in het lichaam blijven. Het is mogelijk dat de eerste dosis tot een boost in antilichamen leidt, die daarna snel afneemt. En ben je ook beschermd na een lichte corona-infectie? Tot hoelang na een infectie volstaat één dosis? Om zeker te zijn dat iemand vooraf voldoende antistoffen heeft, zou er voor iedereen een antistofbepaling moeten gebeuren. Dat is praktisch en logistiek onhaalbaar.Daarnaast is het nog niet duidelijk in welke mate één dosis voldoende kan beschermen tegen herinfectie met een van de varianten van het coronavirus.Tot slot rijzen ook vragen wat betreft de aansprakelijkheid. De vaccins, behalve dat van Johnson & Johnson, zijn immers goedgekeurd in functie van twee dosissen. Ook alle studies gebeurden op basis van twee dosissen. Afwijken van dat protocol kan tot juridisch getouwtrek leiden bij problemen.Lees meer op Gezondheid en Wetenschap