Patiënten met colitis ulcerosa (dikkedarmontsteking) hebben baat bij het roken van sigaretten omdat bepaalde componenten uit sigarettenrook in het darmslijmvlies beschermen tegen celdood door ontstekingsprocessen. Bij patiënten met een andere chronische darmziekte, de ziekte van Crohn, is net het omgekeerde te zien. Tot die conclusie komt nieuw Nederlands onderzoek, waarover Artsenkrant bericht.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat inflammatoire darmziekten (of IBD van het Engelse Inflammatory Bowel Diseases), zoals colitis ulcerosa (CU) en de ziekte van Crohn (ZvC), een erfelijke component hebben die beïnvloed wordt door omgevingsfactoren. Die genetische gevoeligheid kan dus opspelen en ziekte veroorzaken door wisselwerking met factoren uit de leefomgeving en leefgewoonten.

Leefgewoonte

De gevonden genmutaties die aan IBD geassocieerd worden, blijken trouwens in een onderdeel van het aangeboren afweersysteem te liggen. Deze genmutaties zorgen voor een defect in de herkenning en verwerking van bacteriën door de gespecialiseerde afweercellen in de darm. Maar omdat niet iedereen met dergelijke mutaties IBD krijgt, moeten dus bepaalde omgevingsfactoren in rekenschap worden gebracht. En een leefgewoonte die aantoonbaar van invloed is op IBD is roken, zo blijkt uit het onderzoek.

De onderzoekers wijzen er niettemin op dat de gunstige effecten van sigarettenrook bij patiënten met CU niet beletten dat roken ook schadelijke effecten heeft elders in het lichaam. Deze patiënten krijgen daarom niet de raad mee een sigaretje op te steken.

Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek moet nog duidelijk maken welk stofje in sigarettenrook verantwoordelijk is voor het gunstige effect. Zo kan er misschien een medicijn voor colitis ulcerosa uit worden ontwikkeld. Niettemin valt het niet mee om dat aan te wijzen, daar sigarettenrook meer dan 5.000 verschillende stoffen bevat. (Patrick De Neve/Artsenkrant)

Patiënten met colitis ulcerosa (dikkedarmontsteking) hebben baat bij het roken van sigaretten omdat bepaalde componenten uit sigarettenrook in het darmslijmvlies beschermen tegen celdood door ontstekingsprocessen. Bij patiënten met een andere chronische darmziekte, de ziekte van Crohn, is net het omgekeerde te zien. Tot die conclusie komt nieuw Nederlands onderzoek, waarover Artsenkrant bericht. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat inflammatoire darmziekten (of IBD van het Engelse Inflammatory Bowel Diseases), zoals colitis ulcerosa (CU) en de ziekte van Crohn (ZvC), een erfelijke component hebben die beïnvloed wordt door omgevingsfactoren. Die genetische gevoeligheid kan dus opspelen en ziekte veroorzaken door wisselwerking met factoren uit de leefomgeving en leefgewoonten. De gevonden genmutaties die aan IBD geassocieerd worden, blijken trouwens in een onderdeel van het aangeboren afweersysteem te liggen. Deze genmutaties zorgen voor een defect in de herkenning en verwerking van bacteriën door de gespecialiseerde afweercellen in de darm. Maar omdat niet iedereen met dergelijke mutaties IBD krijgt, moeten dus bepaalde omgevingsfactoren in rekenschap worden gebracht. En een leefgewoonte die aantoonbaar van invloed is op IBD is roken, zo blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers wijzen er niettemin op dat de gunstige effecten van sigarettenrook bij patiënten met CU niet beletten dat roken ook schadelijke effecten heeft elders in het lichaam. Deze patiënten krijgen daarom niet de raad mee een sigaretje op te steken. Vervolgonderzoek moet nog duidelijk maken welk stofje in sigarettenrook verantwoordelijk is voor het gunstige effect. Zo kan er misschien een medicijn voor colitis ulcerosa uit worden ontwikkeld. Niettemin valt het niet mee om dat aan te wijzen, daar sigarettenrook meer dan 5.000 verschillende stoffen bevat. (Patrick De Neve/Artsenkrant)