Mensen maken zich al langer ongerust over het mogelijke effect van industriële voeding op de gezondheid. Het onderzoek van het verband tussen beide is echter een onmogelijk ingewikkelde klus. Elke mens verschilt lichtjes van de andere, onze voedingspatronen verschillen van elkaar, de wijze waarop onze van elkaar verschillende lichamen voedingsstoffen opnemen varieert ook telkens weer, net als de omstandigheden waarin we leven. Eindeloos complex, is deze materie. Een Franse ploeg heeft een verdienstelijke poging ondernomen. Hun resultaten werden gepubliceerd in de British Medical Journal.
...