‘Dokter, mag ik mijn dossier inkijken?’

We zijn te weinig op de hoogte van wat wel en niet mag bij de dokter of in het ziekenhuis. Dat blijkt uit zowel een enquête van Test-Aankoop als uit de jaarverslagen van de federale ombudsdienst ‘rechten van de patiënt’. Zit je met vragen of klachten, dan is het voor de meeste Belgen onduidelijk wat ze moeten doen. En als je ernstig ziek bent, is dat wel het laatste waar je je energie wil insteken.

Stel je voor: je hebt net een zware operatie achter de rug, maar een maand later krijg je terug last van je aandoening. Nochtans zeiden de dokters en verpleegkundigen dat die operatie net alle problemen zou oplossen. Ondanks je slechte gezondheidstoestand begin je jezelf dan van alles af te vragen: is mijn operatie en/of behandeling correct verlopen? Heeft de dokter wel alle mogelijke opties vooraf met mij doorgepraat ? En had ik geen second opinion kunnen vragen? En kan ik een kopie van mijn dossier meekrijgen ?

Waar moet je naartoe met al je vragen?

Heel veel Belgen weten niet waar ze als patiënt allemaal recht op hebben en waar ze met hun vragen hierover terecht kunnen. En dat is een probleem. Want alle rechten van de patiënt zijn geregeld in de wet op de patiëntrechten die deze maand 15 kaarsjes uitblaast.

Die wet zorgt ervoor dat jij vrij je ziekenhuis of dokter kan kiezen, dat je op elk moment in je behandeling kan veranderen van dokter en dat je altijd recht hebt op een zogenaamde second opinion, een tweede consultatie bij een andere dokter die het probleem misschien anders aanpakt. Je mag jouw dossier inkijken, een copie vragen, een vertrouwenspersoon meebrengen en een klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis of van de federale overheid.

‘Dokter, mag ik mijn dossier inkijken??’

Maar als te weinig patiënten die wet of de rechten die erin vermeld staat kennen, dan is de wet een maat voor niets. En het zijn niet alleen de patiënten die te weinig op de hoogte zijn van de patiëntrechten. Neen, een onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform geeft ook aan dat amper 16% (!) van alle artsen weten van het bestaan van de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’. Terwijl dat nochtans het enige orgaan is waar jij als patiënt heen kunt als je een klacht hebt voor een behandeling buiten het ziekenhuis. En als dokters al niet van het bestaan afweten, hoe moet jij het dan weten?

Dokters niet vertrouwd met rechten patiënt

Als je na 15 jaar moet vaststellen dat de patiëntenrechtenwet niet gekend is bij zowel dokters (minder dan één derde van de dokters is goed vertrouwd met de patiëntrechten) als patiënten, dan is het duidelijk dat de zaken scheef zitten. Daarom vraag ik inspanningen van minister Maggie De Block om de wet op de patiëntrechten beter toe te passen én ze bekender te maken bij zowel de bevolking als ziekenhuizen en dokters. Zodat de wet kan dienen waarvoor ze werd gemaakt: garanderen dat jij als patiënt altijd geniet van de beste zorg, dat je een garantie hebt op volledige informatie, én dat je met je klachten ergens terecht kan.

En dat is heus niet zo moeilijk. Er moet één centrale, groene infolijn komen. Dat zou al veel problemen verhelpen: je kan er als patiënt terecht met al je vragen en klachten en de infolijn wijst je op een heldere en duidelijke manier de weg of staat je bij als je een klacht wilt indienen. Als de regering dat kan doen voor de Fipronil-crisis, dan kan ze dat zeker voor zoiets fundamenteel als patiëntrechten.

Hang de rechten van de patiënt uit in elke wachtkamer

Maar dat is niet alles: jouw rechten als patiënt moeten worden opgehangen in elke wachtzaal, er moet één centrale ombudsdienst die alle klachten afhandelt (nu is het heel vaak onduidelijk waar je met je klacht heen moet: de federale ombudsdienst, de ombudsdienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen …?) en de patiëntrechten moeten een verplicht onderdeel vormen van de opleiding en bijscholing van artsen en verpleegkundigen.

Met die maatregelen maak je de rechten van de patiënt bekender bij zowel de bevolking als het zorgpersoneel. En dat zorgt voor een betere zorg en een beter zorgsysteem. Dubbele winst. Een goede wet verdient voldoende ondersteunende maatregelen zodat de uitvoering niet hapert.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content